Planit Motoryzacja,Praca  Założenie warsztatu samochodowego – od tego warto zacząć

 Założenie warsztatu samochodowego – od tego warto zacząć

 Założenie warsztatu samochodowego – od tego warto zacząć post thumbnail image

Ekonomiści od kilku lat przekonują, że ukończenie studiów przestaje być gwarantem satysfakcjonujących zarobków w przyszłości. Rynek przepełniony jest osobami posiadającymi wykształcenie wyższe, natomiast specjalistów z tzw. ,,fachem w ręku” wciąż brakuje. Dlatego też hydraulicy, stolarze czy w końcu – mechanicy mogą cieszyć się pewną pozycją na rynku pracy

Niektórzy z nich – po szkole zawodowej, inni – będący samoukami, nie narzekają na brak klientów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób myśli o założeniu własnego warsztatu samochodowego. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że początki wcale do najłatwiejszych nie należą – warsztat musi spełniać szereg warunków.

Niezbędne formalności na sam początek

Żeby warsztat działał legalnie, musi być zarejestrowany. W tym celu należy wyodrębnić dla niego kody PKD, na podstawie których klasyfikuje się działalność pod kątem REGON (indywidualnego numeru nadawanego podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej). Kody właściwe dla auto serwisów znajdują się w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), w dziale 45 (Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych).
Pozytywną informacją jest to, że wśród wymaganych formalności nie ma mowy o dokumentach poświadczających uprawnienia, pozwolenia czy licencje dotyczący wykonywania zawodu. Dlatego w zasadzie każdy, na dowolnym etapie życia ma możliwość zmiany kierunku kariery na mechanikę samochodową.

Sprawdź także:

Założenie działalności i jej rejestracja

By zarejestrować działalność, najpierw należy wybrać formę jej prowadzenia. Najczęściej mechanicy decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (może to być także spółka cywilna, spółka jawna bądź spółka z o. o.). Wiąże się to z kilkoma kosztami stałymi. Pierwszym jest podatek. Tutaj również właściciel warsztatu samochodowego ma do wyboru kilka opcji. W przypadku mniejszych warsztatów może to być karta podatkowa ze stałymi rocznymi opłatami, bez względu na rzeczywiste dochody lub ryczałt. Natomiast dla większego warsztatu bardziej korzystny może okazać się podatek obowiązujący na zasadach ogólnych. Pozwoli on ograniczyć wydatki np. na specjalistyczne narzędzia.
Jeżeli mowa o kosztach, pamiętać należy również o obowiązkowym opłacaniu składek ZUS zarówno za siebie, jak i za pracowników oraz o podatku VAT w momencie przekroczenia kwoty 200 000 zł rocznie.
Żeby zarejestrować działalność jednoosobową, należy złożyć wniosek o rejestrację do CEIDG. Z kolei rejestracja warsztatu jako spółki handlowej, odbywa się poprzez KRS.

Urządzenia pod nadzorem technicznym

W przypadku wykorzystywania niektórych urządzeń niezbędnych w większości warsztatów, istnieje konieczność zastosowania dozoru technicznego. Wśród nich są m.in.: podnośniki ciśnieniowe, dźwigniki, wciągniki, suwnice, żurawie.
By uzyskać zgodę na ich używanie, wystarczy złożyć wniosek w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.
Dokumenty, które należy dostarczyć to:

  • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu,
  • dokumentację techniczną urządzenia,
  • wykaz urządzeń,
  • pismo od zarządcy.

Kolejnym, ostatnim już krokiem będzie badanie urządzeń wykonane przez inspektora nadzoru technicznego – jeśli nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, UDT wyda zezwolenie na jego eksploatację oraz ustali formę dozoru technicznego.
Co więcej, ostatnio do wykorzystywania niektórych urządzeń w warsztatach samochodowych, coraz częściej okazuje się konieczne posiadanie certyfikatów.

Warunki lokalu wykorzystanego pod warsztat samochodowy

Na warsztat samochodowy można przeznaczyć choćby własny garaż przydomowy (co wcale nie jest rzadkim wyborem, szczególnie na początku prowadzenia działalności). Lokalizacja nie jest tak istotna, jak wymogi BHP, które decydują o tym, czy siedziba warsztatu spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy. W warsztacie funkcjonującym zgodnie z zasadami BHP, nie może zabraknąć:

  • wentylacji
  • antypoślizgowych posadzek
  • odpowiedniego oświetlenia

Szczególnie istotny jest ostatni warunek, czyli odpowiednie światło – to ono pozwala na pracowanie z niekiedy bardzo niewielkimi (ale nie mniej istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania całego pojazdu) uszkodzeniami. Jeżeli mechanik chce uchodzić za profesjonalistę w swojej dziedzinie, nie może tłumaczyć przeoczenia danej nieprawidłowości słabym oświetleniem. To w jego obowiązku leży zadbanie o to, by było one najwyższej jakości.
Ponadto, żeby pomieszczenie spełniało swoją funkcję, powinno posiadać odpowiednią ilość miejsca: zarówno wszerz, wzdłuż, jak i wzwyż. W końcu powierzchnia pomieszczeń warsztatowych powinna nie tylko pomieścić wciągniki i podnośniki, ale również zapewnić możliwość cofnięcia z nich samochodu, tak, by nadal mieścił się w budynku.
Od stycznia 2020 roku, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branży motoryzacyjnej oraz stacje paliw, są zobowiązani do korzystania z kasy fiskalnej (dostępnej online). 

READYauto serwis samochodowy
Zielonogórska 33
71-084 Szczecin
721 956 919
www.readyauto.pl

Related Post

Praca w Glovo

Praca w GlovoPraca w Glovo

W dzisiejszych czasach rynek pracy dynamicznie ewoluuje, a tradycyjne formy zatrudnienia ustępują miejsca nowym, elastycznym modelom pracy. Jednym z takich modeli jest praca jako dostawca na platformie Glovo. Glovo to