Kto wykonuje badania geotechniczne?

Osoby planujące zakup działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego często zastanawiają się, czy konieczne jest badanie geotechniczne terenu oraz kto może je wykonać. Pomimo tego, że przepisy w tym zakresie są dosyć niespójne, to bez takiej ekspertyzy trudno może być uzyskać pozwolenie na budowę. Z tego względu, warto poszukać odpowiedniego specjalisty, który przeprowadzi prace badawcze i wyda stosowną opinię. Kto może wykonywać badania geotechniczne i czy musi posiadać specjalne uprawnienia?

Firmy wykonujące usługi geologiczne i geotechniczne

Na krajowym rynku funkcjonują wyspecjalizowane podmioty, świadczące usługi z zakresu geologii i geotechniki. Ogólnie rzecz ujmując, geologowie zajmują się badaniem budowy Ziemi i analizą procesów geologicznych. Jednak, w tej grupie zawodowej istnieje szereg różnych specjalizacji, np. geolog górniczy, którego zadaniem jest m.in. poszukiwanie złóż http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego, badania złożowe oraz dokumentacja złóż http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa. Geologowie niezbędni są także w branży budowlanej. Badają oni strukturę geologiczną oraz określają rodzaj i skład gleby na terenach gdzie planowane są inwestycje. Czynności te wchodzą w zakres badań geotechnicznych. Nie każda jednak osoba z wykształceniem geologicznym posiada uprawnienia do wykonywania tego typu ekspertyz.

Uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia badań geotechnicznych

Decyzję o wykonaniu badań geotechnicznych gruntu i wód podziemnych na terenie działki przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego lub innego obiektu, może podjąć np. architekt. Jednak, nie jest on osobą uprawnioną do wykonania takiej ekspertyzy. Badanie geotechniczne może wykonać osoba posiadająca tytuł geotechnika lub geologa z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Oba tytuły uprawniają do ekspertyz gruntów przeznaczonych pod budowle z I i II kategorii geotechnicznej. Pierwsza z nich obejmuje proste warunki gruntowe, z jednorodnymi warstwami i dotyczy niedużych obiektów budowlanych, takich jak jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Drugą kategorię stanowią obiekty posadowione w złożonych warunkach gruntowych, które wymagają ilościowej i jakościowej analizy danych geotechnicznych. W skład tej grupy wchodzą m.in. fundamenty bezpośrednie i głębokie, czy ściany oporowe. Do wykonania badania w ramach III grupy geotechnicznej uprawniony jest wyłącznie geotechnik. Kategoria ta obejmuje obiekty posadowione w skomplikowanych, często niekorzystnych warunkach gruntowych i o nietypowym charakterze. Obejmuje to m.in. miejsca, gdzie występują szkody górnicze, zjawiska krasowe, czy osuwiska. Badań geotechnicznych w ramach kategorii III wymaga budowa takich obiektów jak np. elektrownie, zakłady chemiczne, tamy wodne, czy wykorzystanie pod budowę terenów pokopalnianych. Dlatego, przydatne może być tutaj doświadczenie firm, specjalizujących się w badaniach geotechnicznych na potrzeby górnictwa i działających w szeroko pojętej specjalizacji pod nazwą geologia kopalin http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza. Zarówno osoby z uprawnieniami geologa, jak i geotechnika mogą wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto, wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców w tych dziedzinach zatrudniają firmy oferujące kompleksowe usługi geologiczne, takie jak: geologia techniczna, strukturalna i kartograficzna, hydrogeologia oraz geologia złożowa.

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne?

Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to jeszcze kilka lat temu badania geotechniczne były obowiązkowe wyłącznie w przypadku obiektów posadowionych na gruntach o skomplikowanej budowie hydrogeologicznej. Od roku 2012 organ wydający zezwolenie na budowę może żądać przedmiotowej ekspertyzy również w przypadku prostych warunków gruntowych. Taki wymóg pojawia się też czasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego, decyzję o sporządzeniu badań geotechnicznych może podjąć architekt. Jednak, najczęściej to w interesie inwestora jest wykonanie takich badań. Niektóre osoby decydują się zlecić analizę jeszcze przed zakupem działki. Może się bowiem okazać, że grunt na danym terenie nie jest nośny, a posadowienie na nim domu wiązać się będzie ze sporym ryzykiem lub dużym nakładem kosztów. Podobnie, w przypadku budowy domów podpiwniczonych lub podziemnych garaży. Zlokalizowane zbyt płytko wody gruntowe mogą powodować zalewanie tych pomieszczeń, a ich zabezpieczenie wymaga kosztownej hydroizolacji. Dobrym obyczajem wśród sprzedających działki budowlane jest przekazywanie stronie kupującej kompletu dokumentacji wraz z badaniem geotechnicznym gruntu. Niestety, nie jest to praktyka powszechna. Poza tym, niekiedy warto powtórzyć badanie, zwłaszcza gdy pojawiają się jakieś wątpliwości. Od tego, czy badanie zostanie przeprowadzone właściwie, zależy przecież bezpieczeństwo użytkowania budynku. Często spotyka się domy z pękającymi ścianami lub naruszoną konstrukcją nośną. Dodatkowo, badanie geotechniczne pozwala wytypować miejsce na działce, gdzie grunt jest najbardziej stabilny oraz określić wielkość, rodzaj i głębokość fundamentów. Natomiast, gruntowne badanie hydrogeologiczne zalecane jest przed podjęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ortopeda noworodek kiedy – co warto wiedzieć?

Lekarz ortopeda diagnozuje oraz leczy choroby i zaburzenia pourazowe, jakie dotyczą narządów ruchu.  Ponadto zajmuje się profilaktyką występowania, jak i nawracania patologii w układzie ruchu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat ortopedy

Kim jest ortopeda?

Lekarzem specjalistą, który w swojej pracy skupia się na diagnostyce a także leczeniu operacyjnym i zachowawczym:

 • Wszystkich schorzeń wrodzonych bądź nabytych,
 • Systemu więzadłowo-stawowego organizmu, 
 • Nerwów, 
 • Mięśni, 
 • Chorób oraz zmian pourazowych układu ruchu, szczególnie szkieletu (z pominięciem kości czaszki).

Ortopeda także ustala, a następnie prowadzi profilaktykę postępów oraz nawrotów zmian w obrębie aparatu ruchu. Współpracuje również z takimi specjalistami, jak np.:

 • Reumatolog, 
 • Neurolog,
 • Fizjoterapeuta.

W ten sposób zapewnia kompleksową opieką swoim pacjentom.

Lekarz ortopeda – czym konkretnie się zajmuje?

Zakres jego działalności jest nie tylko szeroki, ale i wymagający. Co dokładniej robi lekarz ortopeda

 1. Po pierwsze zleca zabiegi fizykoterapeutyczne. M.in.: ultradźwięki, pole magnetyczne, krioterapię lub elektroterapię. 
 2. Po drugie współpracuje z fizjoterapeutami. Po co? Celem stworzenia programu usprawniania, nadzororowania i w efekcie końcowym ocenienia efektywności swojej pracy oraz współpracy ze strony swojego pacjenta.
 3. Po trzecie sporządza zalecenia lekarskie pacjentom. 
 4. Po czwarte przeprowadza zabiegi chirurgiczne kości (np. alloplastykę stawu) oraz innych narządów układowych.
 5. Po piąte planuje, by następnie wdrożyć w życie leczenie zachowawcze. Mowa tu o ustaleniu farmakoterapii w przewlekłych zespołach bólowych stawów czy doborze zaopatrzenia ortopedycznego.
 6. Po szóste opatruje urazy narządów ruchu. A także powikłania pourazowe. Oprócz tego szacuje rokowania oraz czas rekonwalescencji u pacjentów w trakcie regeneracji zajętych patologią tkanek.
 7. Po siódme, jeśli zachodzi taka potrzeba, kieruje na dodatkowe badania. Jest to np. artroskopia, badanie USG czy zdjęcie RTG. 
 8. Po ósme decyduje o skierowaniu pacjenta do innego specjalisty, np. neurologa lub rehabilitanta.

Kiedy należy wybrać się do ortopedy?

Najczęściej pacjenci odwiedzają klinikę ortopedyczną w związku z różnego rodzaju urazami ruchu, jakim ulegają w codziennym życiu. Przeważnie są to:

 • Zwichnięcia,
 • Złamania,
 • Skręcenia.

Kolejnym czynnikiem, który skłania do wizyty w centrum ortopedycznym są wszelkiego typu bóle w obrębie :

 • Kręgosłupa,
 • Stawów. 

Ortopeda noworodek kiedy - co warto wiedzieć?Jednakże nie tylko takie dolegliwości, wymagają, aby omówić je z lekarzem ortopedą.  Należy wiedzieć, że nawet najmniejsze i mało niepokojące problemy w ruchomości stawów mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ. A co za tym idzie – stać się poważnym problemem. Dlatego też koniecznie trzeba je skonsultować ze specjalistą oraz ustalić ich przyczynę.
Z kolei do gabinetu ortopedy dziecięcego warto jest pójść niedługo po narodzinach dziecka. W jakim celu? Aby specjalista ocenił, czy w ciele niemowlęcia budowa konkretnych układów jest prawidłowa. Pozwala to bardzo wcześnie wykryć jakiekolwiek wady wrodzone postawy. A w konsekwencji prowadzi to do podjęcia działań szybkiej ich korekcji.

Warto wiedzieć, że ortopeda pomoże również osobom w podeszłym wieku. Zadba o dobrą kondycję ich układu kostno-stawowego. Jego parady i indywidualnie przez niego opracowane ćwiczenia, w zauważalny sposób, pomagają polepszyć ruchomość stawów. Jest to bardzo ważne, ponieważ z wiekiem mogą naprawdę dokuczać.

Kiedy z noworodkiem, a kiedy z dzieckiem do ortopedy?

Jak wyżej już wspomniano, pierwszy kontakt noworodka z ortopedą powinien mieć miejsce po narodzinach, przed ukończeniem 4. tygodnia życia. Kolejna wizyta powinna się odbyć w okolicy 8 miesiąca, kiedy to niemowlę zaczyna siadać, a następna gdy ukończy 2 lata. Są to orientacyjne terminy, których nie trzeba się trzymać kurczowo. Do lekarza ortopedy warto udać z dzieckiem, kiedy rodzic w jego rozwoju zauważy coś niepokojącego. 

Podczas pierwszej wizyty malucha, ortopeda ocenia jego narząd ruchu. Ponadto sprawdza, czy nie występuje u niego dysplazja stawów biodrowych. To dość często występująca, wśród najmłodszych, wada wrodzona. Na czym polega? Panewka ma nieprawidłowy kształt. Jest za płaska, by mogła w nią wejść okrągła głowa kości udowej. Przy pomocy badania USG można zdiagnozować dysplazję stawów biodrowych. Należy wiedzieć, że jest ono obowiązkowe. Musi zostać wykonane najpóźniej w 6. tygodniu życia dziecka.

Jak się przedstawia zakres pracy ortopedy w poradni ortopedycznej dla dzieci? Zajmuje się on:

 • Leczeniem kontuzji i urazów;
 • Leczeniem wad wrodzonych oraz nabytych w obrębie narządu ruchu dzieci i młodzieży;
 • Profilaktyką wad postawy;
 • Skrzywieniami kręgosłupa;
 • USG stawów biodrowych, szczególnie w profilaktyce dysplazji bioder. 

Jakie są wskazania do konsultacji z ortopedą dziecięcym?

Do specjalisty ortopedii warto udać się z dzieckiem, które:

 • Jest mało ruchliwe, czyli: nie kopie, nie bawi się ani swoimi rączkami ani nóżkami, ani też nie wkłada ich do buzi;
 • Ma jedną z łopatek wyżej od drugiej;
 • Ma koślawe kolanka. Dotyczy to 3-latków;
 • Podczas chodu stawia krzywo stópki. Chodzi tu o 2-3 latki;
 • Utyka w tracie chodzenia;
 • W wieku 4-5 lat ma nieprawidłowo wysklepioną stópkę. 

Ile miesięcznie zarabia detektyw?

Detektyw to dla wielu zawód związany z realizacją dziecięcych marzeń. Sprawdziliśmy jednak prawdziwą sytuację jako detektyw i ile pieniędzy zarobiliśmy na tym stanowisku.

 

Prywatny detektyw – zarobki

Trudno jest określić miesięczne dochody detektywa, zwłaszcza ze względu na poufność danych. Innym powodem jest to, że te dochody zależą od liczby miejsc pracy, które może otrzymać dany detektyw. Innym powodem zaciekłej konkurencji w dużych miastach jest mniejszy popyt na usługi w małych miastach. Oczywiście, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeprowadzić dogłębne badania lokalnego rynku. Pod względem stawek stawka godzinowa waha się od 70 zł do 250 zł. Typ zlecenia jest dodatkową zmienną. Czasami konieczne jest zaangażowanie kilku zespołów agentów, a wtedy liczba zaangażowanych osób wzrośnie. Klient ponosi dodatkowo następujące koszty: zakwaterowanie, bilety kolejowe lub benzynę.

Na początku 2018 roku można znaleźć dane potwierdzające, że miesięczne dochody detektywa wzrosły z 4211 zł brutto do 5.189 zł. W badaniu wzięło udział tylko 64 przedstawicieli z grupy zawodowej. Jednak wszystkie te badania są interesującymi źródłami wiedzy. 25% najlepszych detektywów może liczyć na miesięczne dochody przekraczające 6000 zł. Detektywi z dużych, dobrze skapitalizowanych firm zarabiają najlepiej.

 

Duże biuro detektywistyczne to większe zarobki

Oczywiście, jak każda branża, w dużej mierze zależy to od umiejętności i doświadczenia zawodowego. Jednak detektywa to konkretny kierunek, tak że istnieją inne czynniki, które mają równy lub nawet większy wpływ na zarobki i majątek poszczególnych detektywów. Im lepsze jest biuro detektywistyczne, tym lepsze zyski będzie przynosić. Tym samym pracujący w nim detektywi mogą liczyć na wyższe zarobki. 

 

Dobry detektyw to niezależny detektyw

Im bardziej niezależny prywatny detektyw może zająć się sprawą bez udziału innych osób w agencji detektywistycznej, tym lepiej. Ponadto, jeśli potrafi skutecznie pomagać innym lub efektywnie zarządzać pracą zespołu zaangażowanego w dane zlecenie, może uczynić tę pracę kolejnym atutem. Niezależność w pracy detektywistycznej jest bardzo ważna. Dzieje się tak głównie dlatego, że często muszą samodzielnie znaleźć rozwiązania wielu problemów. Im bardziej niezależny prywatny detektyw może zająć się sprawą bez udziału innych osób w agencji detektywistycznej, tym lepiej. Ponadto, jeśli potrafi skutecznie pomagać innym lub efektywnie zarządzać pracą zespołu zaangażowanego w dane zlecenie, może uczynić tę pracę kolejnym atutem. Niezależność w pracy detektywistycznej jest bardzo ważna. Dzieje się tak głównie dlatego, że często muszą samodzielnie znaleźć rozwiązania wielu problemów. Z punktu widzenia biura detektywistycznego bardzo ważny jest kolejny atut personelu, czyli własne zaplecze techniczne detektywa. Posiadanie prywatnego samochodu dostosowanego do potrzeb branży, wysokiej jakości aparatów fotograficznych, rejestratorów czy sprzętu fotograficznego, korzystanie z agencji detektywistycznej pozwala czasem zaoszczędzić tysiące złotych.

 

Agencja detektywistyczna ceni kwalifikacje

Ile miesięcznie zarabia detektyw?Detektyw szukający pracy w biurze detektywistycznym może posiadać zestaw równie cennych aktywów, które mogą być rzadkim zestawem, ale są przydatne dla umiejętności i umiejętności detektywistycznych. W wielu przypadkach decydującą pracą wykonywaną przez agencję detektywistyczną jest naprawa sprzętu komputerowego, możliwość wykonania urządzeń elektronicznych w oparciu o gotowe komponenty, prawa jazdy na motocykl, prawa jazdy dronami czy pilotów. W oczach wielu osób (również zawodowo zajmujących się pracą detektywistyczną) najcenniejszą rzeczą, jaką może wnieść do firmy zatrudnienie detektywa, jest kontakt. Dane kontaktowe wszystkich pracowników biura detektywistycznego i najważniejsze źródło informacji weryfikacyjnych przekładają się w największym stopniu na siłę firmy i jej zdolność do prowadzenia różnych nietypowych i wartościowych spraw.

 

Jak zostać detektywem? Wskazówki i wytyczne

Musisz mieć pozwolenie na legalne wykonywanie pracy detektywistycznej. Aby zakwalifikować się do egzaminu należy zdać egzamin państwowy przed 1 stycznia 2014 r. Obecnie licencję można uzyskać uczestnicząc w szkoleniu detektywistycznym. Jednak nadal możesz przystąpić do egzaminu. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu ogólnokrajowego, muszą najpierw wystąpić o pozwolenie od komendanta wojewódzkiego policji i dołączyć wiele dokumentów, takich jak oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności oraz kopię dowodu osobistego, kopia świadectwa, świadectwa pracy, świadectwa lub dyplomu z co najmniej maturą i dwoma zdjęciami.

Egzamin statusowy składa się z dwóch części – pisemnego i ustnego. Organizowany jest co najmniej raz na pół roku i dotyczy wielu zagadnień, między innymi Konstytucji RP. Ponadto przyszli detektywi napotkają również problemy w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, przestrzegania prawa, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji poufnych, prawa karnego i cywilnego, a także kryminologii, medycyny sądowej, psychologii sądowej i orzecznictwa. 

Bariera mikrofalowa na lotnisko

Na dzień dzisiejszy bariery mikrofalowe to jedne z najpopularniejszych systemów zabezpieczeń, które są powszechnie stosowane. Ze względu na ich ogromną funkcjonalność mogą być wykorzystywane zarówno w ochronie prywatnych posesji, jak i w miejscach publicznej użyteczności, co z pewnością jest godne uwagi.
Co powinniśmy wiedzieć na temat bariery mikrofalowej? Jakie zadania one spełniają? Gdzie jeszcze mogą być zastosowane? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Podstawowe informacje na temat bariery mikrofalowej

Zastanawiasz się, czym tak naprawdę jest bariera mikrofalowa https://rcse.pl/monitoring-osob/? Spróbujemy rozwiać Twoje wszelkie wątpliwości. Należy nakreślić, że jest to rodzaj systemu zabezpieczeń, który to powszechnie stosowany jest w zewnętrznej ochronie obwodowej. Ma na celu wykrywanie wszelkich niepożądanych gości, którzy mieliby pojawić się na dowolnym terenie bez naszej zgody. Czym wyróżnia się bariera mikrofalowa? Tworzy ona zaawansowaną wiązkę elektromagnetyczną, która to jest o bardzo wysokiej częstotliwości. Wcześniej wspomniane fale wysyłane są z nadajnika do odbiornika, dlatego tak istotne jest, aby oba te elementy były zwrócone w tą samą stronę, w przeciwnym wypadku działanie nie będzie skutecznie i prawidłowe. Dzięki wcześniej wspomnianym falom tworzy się dość zaawansowana strefa ochrony, która charakteryzuje się przede wszystkim ponadprzeciętną skutecznością. Co godne podkreślenia- nie jest ona widoczna dla naszego oka. Nawet minimalne naruszenie linii mikrofali jest odnotowane i analizowane przez odbiornik. Jeśli specjalistyczny sprzęt wykryje, że dopuszczalne normy zostały przekroczone dość znacząco, wówczas uruchamia się alarm. Co więcej, sygnał może być przekazywany do klienta na kilka różnych sposobów, a podjęcie ostatecznej decyzji powinno zależeć przede wszystkim od indywidualnych preferencji.

Bariery mikrofalowe na lotnisko- jakie zadania spełniają?

Nie trzeba być specjalistą w tym zakresie, aby móc wywnioskować, że bariery mikrofalowe mogą być stosowane w różnych miejscach. W tym akapicie skupimy się jednak przede wszystkim na lotniskach- to właśnie tam urządzenia te są powszechnie stosowane i gwarantują maksymalizację bezpieczeństwa. Bariera mikrofalowa na lotnisku działa bardzo dokładnie i nie przepuści żadnego intruza, który miałby wyrządzić szkody. Należy zwrócić uwagę na to, że aby ochrona była możliwa, w pierwszej kolejności musimy zadbać o odpowiednie programowanie. Czujka ruchu zewnętrzna https://rcse.pl/ochrona-obrazow-i-dziel-sztuki-2 ma za zadanie wykrywać niepożądane działania osób, które następnie mogą zostać sprawdzone. Alarm uruchamiany jest w przypadku, kiedy zaawansowany system ma pewność, że sygnał znacząco różni się od normy. Nie może dojść do sytuacji, w której sprzęt uruchomiłby się z powodu gwałtownej zmiany warunków atmosferycznych, bowiem wprowadziłby niepotrzebne zamieszanie, jednocześnie okazałby się całkowicie bezużyteczny. Nowoczesne bariery mikrofalowe doskonale sprawdzają się na lotniskach, ze względu na swoją ponadprzeciętną efektywność w działaniu. Dzięki temu osoby, które znajdują się na terenie, mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że bariera mikrofalowa znajdująca się na lotnisku lub w dowolnym innym miejscu wysyła sygnał zarówno cyfrowy, jak i analogowy. W konsekwencji reakcja pracowników ochrony może być błyskawiczna. Nie ma w tym nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na takie rozwiązanie. Łączymy skuteczność w aspekcie działania razem z wyróżniającą się przydatnością. Czy to właśnie nie takiego sprzętu szukamy?

Gdzie jeszcze mogą być stosowane bariery mikrofalowe?

Zaawansowane systemy zabezpieczeń https://rcse.pl mogą być stosowane w wielu różnych lokalizacjach, ze względu na swoją funkcjonalność i skuteczność działania. Tego typu sprzęt ma zasięg działania, który oscyluje w granicach nawet kilkuset metrów, co z pewnością jest zachwycające. Urządzenia o nieco mniejszym zasięgu instalowane są przede wszystkich w przypadku prywatnych posesji, bram, ścian, tarasów. Dzięki temu mogą z powodzeniem być wykorzystywane do wykrywania intruzów, którzy chcieliby przedrzeć się w nasze szeregi. Nieco bardziej zaawansowane modele mogą być przeznaczone do elektrowni i dużych zakładów przemysłowych, aby właśnie tam zmaksymalizować bezpieczeństwo zarówno firmy, jak i pracowników. Jest to także częste zjawisko na lotniskach, o których pisaliśmy w poprzednim akapicie. Bariery mikrofalowe powszechnie stosowane są w zakładach karnych, rafineriach, a także w różnych miejscach o charakterze użyteczności publicznej. Wcześniej wspomniane urządzenie chętnie wykorzystywane są przez jednostki wojskowe- w takich miejscach panować ma bezpieczeństwo, jednocześnie lokalizacje te muszą być dobrze zorganizowane. Specjaliści twierdzą, że jest to także jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, aby ochronić rusztowania, szerokie tunele, a także korytarze – jest to gwarancja bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. 

Co robi biuro rachunkowe?

Posiadanie własnego przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej pozwala na osiągania sporych zysków. Po otwarciu firmy nie wystarczy oferować dobrego produktu lub usługi. Konieczne jest dopełnianie wielu formalności każdego miesiąca, które wiążą się z dostarczaniem rozliczeń oraz dokumentów księgowych do urzędu skarbowego. Sprawne prowadzenie ksiąg przychodów, a także ponoszonych kosztów przez firmę pozwala monitorować jej płynność finansową i dbać o prawidłowy rozwój. Pełna księgowość prowadzona przez dobre biuro księgowe pozwala na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz odpowiednie rozliczenie z urzędem skarbowym. Czym zajmuje się biuro rachunkowe? Jakie sprawy można powierzyć księgowej? Jaki jest cennik biura rachunkowego?

Czym jest biuro rachunkowe?

Co robi biuro rachunkowe?Biuro rachunkowe jest swojego rodzaju instytucją, która zajmuje się prowadzeniem księgowości firm. Właściciele przedsiębiorstw, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobligowani do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także podatków do Urzędu Skarbowego. Im bardziej zawiła jest papierologia działalności, tym więcej trudnych wyliczeń musi przeprowadzić szef firmy. Często z braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, przedsiębiorcy decydują się powierzyć rozliczenia fachowcom, jakimi są wykwalifikowani księgowi.
Niekiedy, zwłaszcza duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa wydzielają osobny dział księgowości, który monitoruje wszelkie kwestie związane z podatkami, składkami i finansami. Małe firmy decydują się na powierzenie dokumentacji osobom, które prowadzą własne biura.
Osoba, która może zostać księgową zazwyczaj ukończyła studia magisterskie na kierunki finanse i rachunkowość. Zmieniające się prawo nakłada na nich obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a także doszkalania się w zakresie obowiązujących przepisów. 

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe specjalizuje się w księgowaniu dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych, a także monitoruje przepływ finansów. Często też do ich obowiązków należą rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym oraz wyliczanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakres funkcji, jaką zapewnia firma księgowa dla przedsiębiorcy, zależy od spisanej umowy i określonych w niej obowiązków. Czym może zająć się biuro rachunkowe?

 • prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów – dla firm, które nie posiadają kasy fiskalnej,
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • ewidencjonowaniem przychodów,
 • rozliczeniem podatków,
 • rozliczeniem podatków dochodowych,
 • prowadzeniem spraw kadrowych,
 • wyliczaniem pensji pracowniczych,
 • przygotowywaniem rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzaniem różnego typu raportów, między innymi statystycznych,
 • ewidencjonowaniem środków trwałych,
 • pomocą w tworzeniu wniosków o kredyt dla firmy,
 • raportowaniem obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • występowaniem w imieniu firmy w instytucjach podatkowych, a także administracji publicznej,
 • fachowym doradztwem w zakresie dziedzin finansowych oraz podatkowych.

Dodatkowe zadania biura rachunkowego

Wyżej wspomniane zadania są oferowane przez każde biuro rachunkowe. Polskie prawo dodatkowo nakłada na księgowych z licencją odpowiedzialność, która dotyczy sprawdzania uczciwości przedsiębiorcy w prowadzonych przez niego rozliczeniach. Wszelkie formy zatajania przychodów lub niepłacenia należnych kwot podatkowych powinny być zgłaszane przez biuro odpowiednim instytucjom. Działania księgowych powinny również prowadzić do wykrywania możliwości, tak zwanego prania brudnych pieniędzy, które prowadzi do ponoszenia kosztów przez państwo.

Takie zobowiązanie wynika z odpowiedniej ustawy. Współudział księgowych w takich działaniach może prowadzić do uniemożliwienia dalszej pracy w zawodzie, nałożeniu grzywny, a ostateczne – w wyjątkowych przypadkach – ukarane karą pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność biura rachunkowego za popełnione błędy

Niekiedy, nawet najbardziej doświadczeni pracownicy biur rachunkowych popełniają błędy. Mogą one dotyczyć zeznań podatkowych, ewidencjonowania przychodów i wielu innych spraw. Takie nieścisłości prowadzą do wystosowania kary pieniężnej przez instytucję, na przykład Urząd Skarbowy. W razie pojawienia się takich nieprawidłowości, kara zostaje nałożona na przedsiębiorcę – nie biuro rachunkowe. Usługi księgowe, zgodnie z zawartymi umowami, świadczą usługi starannego działania, a nie jego efektów.
Odpowiednim zabezpieczeniem dla właścicieli firm jest posiadanie przez księgowych odpowiednich ubezpieczeń, które w razie konieczności, pokrywają kwotę, którą określa nałożona grzywna. Kolejnym krokiem, jaki może wykonać właściciel firmy jest monitorowanie i sprawdzanie pracy biura. W każdej chwili można poprosić o wgląd w aktualne księgi rozliczeniowe, a także żądać ewentualnych wyjaśnień w razie nieścisłości. 

Warto wybierać biura, które cieszą się pozytywnymi opiniami oraz są polecane przez innych przedsiębiorców. Odpowiedni wybór pozwoli właścicielowi firmy nie martwić się o swoją dokumentację finansową i ze spokojnym sumieniem powierzyć ją profesjonalistom.

Jakie ubrania na lato dla puszystych

Każda kobieta, niezależnie od tego, jaki rozmiar nosi i jaką ma sylwetkę, może wyglądać olśniewająco i czuć się piękna. Jeśli nosisz rozmiar większy niż 42 być może przyznasz, że nie zawsze łatwo jest dobrać odpowiednią stylizację, szczególnie w sezonie letnim. W upalne dni chcesz przecież nie tylko świetnie się prezentować, ale też czuć komfortowo i swobodnie. Bez obaw – dzisiejsza moda oferuje mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o efektowne, letnie stylizacje plus size. Jakie elementy garderoby mogą ci się przydać w trakcie upałów? Jakie ubrania mogą wybierać puszyste kobiety, aby wyeksponować swoje atuty i zatuszować mankamenty?

Kroje, materiały i kolory, które podkreślają atuty sylwetki

Odzież dla puszystych https://modneplus.pl/wcale nie musi przypominać bezkształtnych, luźnych worków w ciemnych barwach. Śmiało możesz wybierać spośród różnych krojów, materiałów, wzorów i kolorów. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, jak ty sama czujesz się w swoim ciele. Wybieraj takie kroje, które podkreślą mocne strony twojej figury. Latem masz ku temu mnóstwo okazji! Chcesz zwrócić uwagę na swoje zgrabne nogi? Dobrym wyborem będą spodenki lub spódnice w dużych rozmiarach https://modneplus.pl/28-spodnice-xxl, które sięgają nad kolano. Kiedy dodasz do tego sandałki na obcasie lub koturnie, dodatkowo wydłużysz i wysmuklisz swoją sylwetkę. Stawiaj na ubrania, które akcentują talię. Założenie sukienki dla puszystych o kroju kopertowym to prosty sposób na to, by upodobnić swoją figurę do pożądanego kształtu klepsydry. A jakie materiały sprawdzają się w wypadku kobiet plus size? Najlepsze są delikatne, lejące tkaniny, które subtelnie opływają ciało. Nie tylko nadają wrażenie lekkości, ale również doskonale sprawdzają się podczas upałów. Bawełna, len czy elegancki szyfon będą strzałem w dziesiątkę! Wybieraj matowe tkaniny – połysk podkreśla niedoskonałości ciała i optycznie dodaje kilogramów. Czy spotkałaś się ze stwierdzeniem, że osoby puszyste powinny wystrzegać się jasnych i wyrazistych barw? To nieprawda! Większy rozmiar wcale nie oznacza, że musisz zrezygnować z żywych kolorów i ubierać się jedynie w czerń. Zwłaszcza latem mile widziane są kolory, które ożywiają stylizację i sprawiają, że nie jest nudna. Zwróć uwagę na odzież dla puszystych w takich barwach, jak szmaragd, pudrowy róż, błękit, elegancki granat czy intrygujący fiolet – są uniwersalne i klasyczne, toteż sprawdzą się niemal zawsze. Nie musisz bać się kolorów, ale dobieraj je z głową!

Lekkie sukienki w rozmiarze XXL

Jakie ubrania na lato dla puszystychNie ma chyba takiego elementu garderoby, który silniej kojarzyłby się z latem, niż lekka i zwiewna sukienka! Panie noszące niestandardowe rozmiary mają do wyboru wiele letnich sukienek, które sprawią, że będą prezentowały się kobieco i romantycznie. Sukienki dla puszystych https://modneplus.pl/16-sukienki-xxlprzede wszystkim występują w długości midi i maxi. Na co dzień możesz wybrać dzianinową sukienkę o prostym kroju, którą połączysz z trampkami bądź sandałkami. Na bardziej obfitych kształtach doskonale prezentują się też sukienki koszulowe, najlepiej z wiązaniem w talii. Jeśli chcesz zaakcentować biust, a jednocześnie optycznie wydłużyć szyję i wysmuklić sylwetkę, wybierz sukienkę z dekoltem w serek. Unikaj natomiast mocno zabudowanych górnych części garderoby – nie tylko są niekomfortowe podczas wysokich temperatur, ale też dodają masywności. Oczywiście odzież dla puszystych to nie tylko casualowe propozycje. Szukasz eleganckiej sukienki na wielkie wyjście – na randkę, wesele albo bal? Możesz postawić na kreację o kroju ołówkowym bądź wspomnianym wcześniej fasonie kopertowym. Mile widziane są marszczenia, asymetrie i drapowania, zwłaszcza te w problematycznych okolicach brzuszka i bioder. Na korzyść sylwetki działają również rozcięcia i rozporki odsłaniające kawałek ciała. Nie obawiaj się sukienek dla puszystych we wzory. Drobne kwiatki, groszki czy pionowe pasy świetnie zamaskują nadprogramowe kilogramy i dodadzą ci uroku. Ciekawą propozycją są też sukienki z czarnymi elementami po bokach, które optycznie wyszczuplają.

Spódnica i bluzka, a może kombinezon?

Wiele pań noszących rozmiary niestandardowe nie czuje się komfortowo w krótkich spodenkach. Alternatywą dla nich są wygodne i kobiece spódnice w dużych rozmiarach, które można łączyć nie tylko z eleganckimi bluzkami, ale również prostymi T-shirtami. Unikaj spódnic, które posiadają liczne falbany i ozdoby, a także tych w wyraziste i duże wzory. Zamiast tego postaw na prostą spódnicę uszytą z lekkiego i przewiewnego materiału. Świetnym wyborem dla pań plus size są spódnice w dużych rozmiarach w kształcie litery A. Rozkloszowany krój skutecznie maskuje masywne biodra i uda, a jednocześnie jest bardzo dziewczęcy. Jeśli latem masz problem z bolesnymi otarciami na udach, zaopatrz się w specjalną bieliznę z dłuższymi nogawkami bądź w opaski na uda. Dzięki nim bez obaw będziesz mogła nosić swoje ulubione letnie sukienki i spódnice. Chcesz osiągnąć niezobowiązujący, nieco nonszalancki look? Postaw na jednoczęściowy kombinezon! Gdy zdecydujesz się na wersję monochromatyczną z długimi nogawkami, wysmuklisz i wydłużysz swoją sylwetkę. Koniecznie wybierz kombinezon wykonany z naturalnego i oddychającego materiału. W takim zestawie nie będą ci straszne żadne upały!

Ile zarabia ochroniarz licencjonowany?

Praca ochroniarza nie jest łatwa i może być wymagająca. Osoba na tym stanowisku musi mieć określone warunki i dobre zdrowie. Statystyki podają, że średnia pensja na tym stanowisku to ok. 1420 zł. Wynagrodzenie osoby najlepiej zarabiającej w tej grupie zawodowej wynosi ok. 1760 zł, natomiast osoba najsłabiej zarabiająca ma przeciętne wynagrodzenie. Pensja netto nie przekracza 1345 zł. Statystyki pokazują, że najwyższe dochody mają pracownicy ochrony pracujący w województwach mazowieckim (średni dochód netto 1560 zł netto), wielkopolskim (średni dochód netto 1500 zł) i opolskim, ze średnim dochodem netto 1470 zł. Z drugiej strony najniższe jest województwo łódzkie ze średnim dochodem około 1350 zł, kujawsko-pomorskie (średni dochód netto 1315 zł), świętokrzyskie i podkarpackie. Średni dochód netto to 1300 zł.

Ochroniarz – charakterystyka zawodu

Osoby z branży ochrony dzielą się na osoby wpisane na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub wykwalifikowanych pracowników ochrony technicznej oraz osoby, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem, których nie trzeba wpisywać na tę listę. Te dwa rodzaje pracowników ochrony znacznie różnią się pod względem wymaganych kwalifikacji i uprawnień. Osoba, która pracuje w agencji ochrony i posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W instytucjach takich pracują wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy ochrony, a także osoby pracujące w innych podmiotach.

Co to są koncesjonowane agencje?

Korzystanie z licencjonowanych agencji ochrony w pewnym stopniu ogranicza ryzyko niebezpiecznych incydentów, ale najlepszą gwarancją dobrej ochrony jest zawsze korzystanie z profesjonalnych i doświadczonych ochroniarzy. W przypadku skutecznej ochrony nie ma ryzyka oszustwa, ponieważ aby wejść na listę, należy okazać pozytywną opinię komendanta policji, zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarsko-psychologiczne. W przypadku nielicencjonowanych pracowników ochrony wystarczy zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie, że pracownik nie został ukarany. Licencjonowana agencja ochrony posiadająca niezarejestrowaną licencję – określona przez ustawodawcę jako wyspecjalizowana organizacja ochrony zbrojnej realizująca swoje zadania w zakresie ochrony obronności państwa, narodowych interesów gospodarczych, bezpieczeństwa publicznego oraz innych ważnych dziedzin, obiektów, wyposażenia i transportu.

Miejsce pracy licencjonowanego ochroniarza i jego zadania

Pracownicy ci chronią również miejsca o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, takie jak elektrownie, ciepłownie, ujęcia wody, zakłady wodne, oczyszczalnie ścieków. Inne miejsca kwalifikujące się do ochrony to muzea, archiwa państwowe, obiekty telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne. Ponadto przedsiębiorcy, organizatorzy imprez masowych oraz osoby prywatne zatrudniają również ochroniarzy. W przypadku braku upoważnienia do przebywania na terenie lub obiekcie chronionym lub stwierdzenia naruszenia porządku, koncesjonowany funkcjonariusz ochrony fizycznej pełniący służbę na terenie chronionym ma prawo wezwać osoby do opuszczenia terenu lub obiektu. Ponadto jego zadaniem jest zatrzymać osoby, które są ewidentnie bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i ochrony mienia w obrębie lub poza granicami chronionych obszarów lub obiektów, tak aby mogły zostać natychmiast zwrócone policji. „Prawo o ochronie osób i mienia” przyznaje ochroniarzom uprawnienia, ale także nakłada na nich określone obowiązki. Są to opracowywanie instrukcji interwencji, noszenie i okazywanie dowodów osobistych oraz wykonywanie poleceń osób działających w imieniu organów państwowych i samorządowych. Warto wspomnieć, że jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań, nie zapewnisz ochrony w celu uniknięcia ochrony przez obowiązki lub przekroczysz prawa strażników, możesz zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub więzieniem. Dozór mienia Warszawa https://kontra24.pl/aktualnosci i ochrona fizyczna obiektów https://kontra24.pl/referencje to kolejne zadanie ochroniarza.

Jak zostać ochroniarzem? Wymagania i wskazówki

Aby zostać licencjonowanym agentem bezpieczeństwa, należy spełnić wiele warunków. Między innymi należy posiadać dyplom lub świadectwo ukończenia studiów od technika ochrony mienia, dyplom z policji lub straży granicznej, oficera wojskowego lub szkoły podoficerskiej, a jeśli nie posiadasz takiego wykształcenia, to musisz okazać świadectwo lub kurs, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia. Zgodnie z przepisami koncesjonowanym agentem ochrony mogą być osoby: w wieku 21 lat lub starsze, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nie były objęte postępowaniem karnym za takie przestępstwa, posiadają obywatelstwo polskie lub inne obywatelstwo kraju członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub członka Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Firma ochroniarska Warszawa https://kontra24.pl/o-nas/ zatrudnia najlepszych i wykwalifikowanych ochroniarzy.

Usługi pralni – ile kosztują i jaką pralnię wybrać?

Pralnie zajmują się szybkim i skutecznym czyszczeniem elementów garderoby. Często wybierane są zwłaszcza usługi pralni chemicznej, która zamiast wody do prania ubrań wykorzystuje specjalny rozpuszczalnik. Cena usług takich miejsc zależy przede wszystkim od danego obszaru kraju czy też rodzaju odzieży. Nie bez znaczenia jest więc rodzaj tkaniny i jej charakter.

Cena wyczyszczenia odzieży codziennej różni się oczywiście od ceny wyczyszczenia eleganckiej marynarki czy ubrań skórzanych. Do pralni chemicznej oddawane są ubrania z kaszmiru, wełny, ale także futra, garnitury, kostiumy i odzież skórzana. Przed dokonaniem wyboru pralni chemicznej, nie warto zwracać uwagę jedynie na cenę usług, ale także na inne ważne aspekty. Liczy się przede wszystkim profesjonalizm danego punktu.

Ile kosztują usługi pralni?

Usługi pralni - ile kosztują i jaką pralnię wybrać?Najczęściej do pralni oddawana jest odzież wyjściowa, czyli między innymi garnitury. Za czyszczenie tego elementu garderoby będziemy musieli zapłacić od 38 do 60 złotych, jest to cena średnia. W cenę wliczona jest kamizelka. Jeśli chodzi o pranie garnitury z marynarką, cena będzie trochę wyższa. Chętni wybieraną usługą jest także pranie marynarka. Średnia cena takiego zabiegu wyniesie od 21 do 35 złotych. Najwięcej zapłacimy w takich miastach jak Szczecin i Warszawa. Punkty usługowe znajdujące się w mniejszych miasteczkach mają nieco bardziej atrakcyjne ceny. W usługach dostępne jest także pranie kożuchów, pielęgnacja ich jest bardzo ciężka do przeprowadzenia w domu. Kożuch można skutecznie oczyścić właśnie w pralni chemicznej, jednak za taką usługę zapłacimy nawet od 70 do 100 złotych za kożuch krótki, za długi będzie to kwota jeszcze wyższa. Klienci udający się do pralni często wybierają również usługę prasowania garnitury, cena jego wynosi niekiedy połowę kosztów czyszczenia, a czasem nawet więcej. Za prasowanie zapłacimy przeciętnie od 23 do 35 złotych. Pralnie chemiczne zajmują się także czyszczeniem firan, pościeli https://maniaprania.com/kontakt i koców. Pranie firan to koszt około 3,80 za metr kwadratowy. Stawki w dużych miastach mogą być nawet wyższe od 4 złote za metr kwadratowych, a niekiedy aż 7 złotych. W pralni chemicznej wyczyścimy także odzież roboczą, spódnice, czy suknie ślubne. Średnia cena wyprania odzieży roboczej, czyli bluzy, spodni i koszulki będzie wynosić od 18 do 25 złotych. Jeśli firma zamówi usługę cykliczną, wówczas cena będzie niższa.

Na jaką pralnię chemiczną się zdecydować?

Na takiej usłudze nie powinniśmy oszczędzać, gdyż w końcu chcemy oddać ubrania i odzyskać je w o wiele lepszym stanie. Na rachunek wyczyszczenia danego elementu garderoby składa się w większości cena za prasowanie, a reszta to cena za jego wypranie. Samo prasowanie nie jest aż tak prostą czynnością, jakby się to mogło zdawać. Wymaga ono przede wszystkim sporej wiedzy, doświadczenia, cierpliwości i wysokiej precyzji. Nie bez znaczenia jest więc to, do jakiej pralni oddamy nasze ubrania. Jeśli chcemy je odebrać w świetnym stanie i pozbyć się uciążliwych prań, warto wybrać pralnię profesjonalną, zatrudniającą specjalistów w tej dziedzinie. Droższe pralnie https://maniaprania.com/onas odznaczają się przede wszystkim zatrudnianiem dobrze wykwalifikowanych pracowników i fachową obsługą klienta. Pracownicy pralni powinni znać specyfikację wszystkich tkanin i wiedzieć, w jaki sposób z nimi postępować.

Na co zwrócić uwagę, wybierając daną pralnię chemiczną?

 1. Jakość obsługi

Ważne jest przede wszystkim to, jakie podejście do klienta mają pracownicy pralni. Muszą oni odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania, a co za tym idzie mieć ogromną wiedzę.

 1. Miejsce czyszczenia odzieży

Niekiedy zdarza się, iż pranie na sucho przeprowadzane jest poza miejscem lokalizacji pralni chemicznej. Pralnia czasem transportuje naszą odzież do innego miejsca, jednakże nie jest to korzystnym rozwiązaniem. W ten sposób wykonanie usługi wydłuża się, a my musimy czekać sporo na odzyskanie naszego ubrania. Warto więc wcześniej dowiedzieć się, czy wybrana przez nas pralnia chemiczna zajmuje się ubraniami na miejscu, czy je może gdzieś wysyła do innego zakładu.

 1. Zasady kompensacji szkód

Czasem dochodzi do tego, że tekstylia podczas czyszczenia uszkadzają się. W każdej pracy zdarzają się wypadki, właśnie dlatego sprawdzi jaką politykę odszkodowawczą ma dana firma. Powinna ona chronić nas w przypadku, kiedy dojdzie właśnie do uszkodzenia odzieży.

 1. Godziny pracy pralni

Dobrze, jeśli godziny pracy są elastyczne, a więc bez problemu będziemy w stanie dowieźć odzież, ale także ją odebrać. Zazwyczaj pralnie chemiczne funkcjonują w godzinach pracy innych zakładów. Wiele zależy od naszego czasu pracy. Powinniśmy wybrać miejscu, do którego bez problemu dojedziemy po naszej pracy, czyli tam, gdzie pracuje się na przykład aż do godzin wieczornych. Czasem zdarza się, iż pralnia https://maniaprania.com/ przemysłowa oferuje opcję dowozu i odbioru prania od klienta. Jest to bardzo pomocne i komfortowe rozwiązanie, jednak wiąże się z wyższymi kosztami usługi.

 1. Usługi dodatkowe

Profesjonalne pralnie chemiczne oferują swoim klientom również usługi dodatkowe. Do takich usług możemy zaliczyć: prasowanie, przeróbki, czy naprawę odzieży.

Jak działa ozonowanie?

Przy okazji pandemii koronawirusa, bardzo popularne stały się różnego rodzaju metody pozwalające na dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń publicznych, w których każdego dnia przewijają się setki ludzi. Możemy zaliczyć do nich zamknięte perony autobusowe, pociągowe, szpitale, przychodnie czy sklepy spożywcze. Odpowiednia dezynfekcja w takich miejscach pozwala na znaczne zmniejszenie emisji wirusa i w efekcie możliwość bardziej bezpiecznego korzystania z powierzchni wspólnych.

Jedną z najpopularniejszych metod dezynfekcji i oczyszczania powietrza jest ozonowanie. Jest ono możliwe dzięki specjalistycznym maszynom wytwarzającym ozon, czyli gaz mający właściwości oczyszczające. Co bardzo istotne proces ten nie tylko dezynfekuje i zabija wirusy, ale również inne bakterie i szkodliwe drobnoustroje. Dzięki wyjątkowym właściwościom pozwala również na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów.

 

Jak wygląda ozonowanie?

Ozonowanie jest jednych z nielicznych sposobów dezynfekcji, która do skutecznego działania nie wymaga dodatkowego wspierania substancjami chemicznymi lub alkoholem. Jest możliwa dzięki maszynom wytwarzającym ozon, czyli silnie utleniający się gaz. To właśnie on jest odpowiedzialny za możliwość pozbycia się z pomieszczeń szkodliwych wirusów i drobnoustrojów, mogących zaatakować nasze zdrowie. Ozonowanie sprawdza się przede wszystkim w przypadku pomieszczeń publicznych. Niestety każda maszyna ograniczona jest mocą, w związku z tym może być stosowana w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze. Najczęściej spotykanymi na rynku są maszyny do użytku w pomieszczeniach do 30 m2 do 200 m2. W przypadku większych, ozonowanie może nie być do końca skuteczne.

Cały proces ozonowania jest całkowicie bezobsługowy. Maszynę wytwarzającą ozon wystarczy pozostawić na kilka godzin w pomieszczeniu. Oczywiście kluczowe jest dobre uszczelnienie – nie powinno się wówczas zostawiać otwartych okien, ponieważ wytworzony ozon będzie bardzo szybko uciekał. Taka dezynfekcja nie będzie skuteczna. Bardzo popularna jest również dezynfekcja ozonem wnętrz samochodów osobowych. Wówczas maszynę do ozonu pozostawia się na określony czas wewnątrz auta. Pozwala to pozbyć się z klimatyzacji pleśni i grzybów.

Polecamy także:

Czy ozonowanie zabija koronawirusa?

Jest to bardzo często zadawanie pytanie w kontekście trwającej od roku pandemii. Ozonowanie pozwala na pozbycie się z pomieszczeń koronawirusa, powodującego chorobę COVID-19. Zabija również inne szkodliwe wirusy, grzyby i drobnoustroje. Jest to więc skuteczny sposób na pozbycie się z mieszkania, samochodu lub pomieszczenia ogólnodostępnego niebezpiecznych drobnoustrojów. Jeżeli przechodziliśmy chorobę COVID-19, wówczas dobrym pomysłem będzie skorzystanie z usług firmy, oferującej ozonowanie mieszkania. Wydaje się to również konieczne w hotelach, gdzie po zwolnieniu przez gości każdy pokój powinien zostać poddany dezynfekcji i ozonowaniu.

Czy ozonowanie jest skuteczne?

Każda maszyna do ozonowania posiada swoją maksymalną moc i może zostać wykorzystana w konkretnych pomieszczeniach. Ważna jest tutaj kubatura pomieszczenia, w którym przeprowadzany będzie proces ozonowania. Jeżeli maszyna jest skuteczna w pomieszczeniach do 30 m2, a zastosujemy ją do znacznie większej powierzchni, wówczas możemy być pewni, że proces nie będzie skuteczny. Część wirusów i drobnoustrojów niebezpiecznych dla zdrowia zostanie unieszkodliwionych, ale nie wszystkie. Jeżeli więc zależy nam na skutecznej dezynfekcji i oczyszczaniu, wówczas konieczny jest dobór odpowiedniej maszyny. Bardzo ważne jest również, aby dezynfekcja nie została zakłócona przez ewentualne przeciągi. Przed wizytą ekipy zajmującej się ozonowaniem musimy więc uszczelnić okna i kratki wentylacyjne.

Ozon jest gazem nieszkodliwym dla naszego zdrowia, czego nie możemy powiedzieć o wielu substancjach chemicznych do dezynfekcji. Wdychanie oparów takich substancji może doprowadzić do zawrotów głowy, omdlenia, a nawet reakcji alergicznej organizmu. Jeżeli zależy nam na bezpiecznej i skutecznej formie dezynfekcji i oczyszczania, wówczas ozon jest najlepszym rozwiązaniem.

Ile kosztuje ozonowanie?

Mało kto z nas posiada w domu własną maszynę do ozonowania. Zakup maszyny wytwarzającej ozon jest dość drogi – może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W związku z tym w przypadku dezynfekcji korzystamy zazwyczaj z profesjonalnych firm. Ozonowanie całego mieszkania to zazwyczaj koszt około kilkuset złotych. Jest on jednak zależny od ilości metrów kwadratowych oraz regionu, w którym będzie wykonywana usługa. Dezynfekcja ozonem będzie bowiem zdecydowanie droższa w dużych miastach, a tańsza w mniejszych.

W przypadku ozonowania samochodów osobowych, cena usługi to ok. 50-100 zł. Warto podkreślić, że powinno być ono wykonywane przy każdym serwisie klimatyzacji, czyli najlepiej raz do roku. W klimatyzacji samochodowej bardzo często zbierają się grzyby i pleśń, które mogą mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli zależy nam na czystym powietrzu z klimatyzacji samochodowej, powinniśmy o nią odpowiednio zadbać.

Jak prowadzić księgowość firmy transportowej

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się oczywiście z wieloma wyzwaniami. Do niektórych wyzwań należy na przykład zapewnienie sobie odpowiedniej liczby klientów, dzięki którym nasza firma będzie mogła cały czas generować zyski, a w pracy naszej firmy nie będzie niepotrzebnych przestojów, które będą generować straty, ponieważ na przykład będziemy musieli kierowcom, których zatrudniamy wypłacać tak zwane postojowe. Do innych kwestii należy prowadzenie odpowiedniej księgowości naszej firmy. Dla wielu jest to przykry obowiązek, ale tak naprawdę odpowiednia księgowość w firmie transportowej, spełnia dużo więcej zadań, niż tylko spełnienie tego przykrego obowiązku, związanego z Urzędem Skarbowym.

Czy powinniśmy wynająć firmę, do prowadzenia księgowości w firmie transportowej?

Jak prowadzić księgowość firmy transportowejWiele firm nie tylko z branży transportowej, do prowadzenia księgowości wynajmuje zewnętrznych księgowych, bądź całe tego typu firmy, które zapewniają one kompleksowe usługi księgowe. Jeżeli chcemy prowadzić księgowość firmy transportowej, która oprócz tego, że będzie nam prawidłowo rozliczała podatki do urzędu skarbowego, będzie miała dla nas inną wartość dodaną, powinniśmy przede wszystkim zatrudnić taką firmę, która ma doświadczenie stricte w prowadzeniu księgowości firmy transportowej. Polega to przede wszystkim na tym, że prowadzenie takiej księgowości pozwoli nam na takie zarządzanie naszą firmą, aby działania przez nas podejmowane, były nastawione na maksymalizowanie zysków oraz zminimalizowanie strat.

Zobacz również:

 

Co może nam dać prowadzenie w odpowiedni sposób księgowości?

Niezależnie od tego, czy sami będziemy prowadzili sobie księgować naszej firmy, czy zatrudnimy do tego firmę zewnętrzną, musimy zwrócić uwagę na fakt, że księgowość firmy transportowej nie powinna tylko i wyłącznie polegać na prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów i obliczaniu różnicy między nimi, po czym na przykład na odprowadzeniu w odpowiedniej wysokości podatku dochodowego. Przede wszystkim prawidłowe prowadzenie księgowości firmy transportowej, powinno uwzględniać specyfikę branży, czyli na przykład grupować wydatki oraz dochody, w poszczególnych grupach. Przykładem takiej księgowości może być podzielenie wydatków i dochodów na trasy, które nasi kierowcy wykonują. Dzięki temu będziemy w stanie bardzo łatwo dojść do tego, które trasy opłacają się nam bardziej, a które mniej. Na pierwszy rzut oka bowiem coś takiego niekoniecznie musi być dla nas jasne oraz oczywiste.

Przykłady

Jeden z najlepszych przykładów, które opisuje to, jak bardzo może nam się przydać prawidłowe prowadzenie księgowości, może być ten, który pokazuje dwa przykłady różnych tras. Może się na przykład okazać, że prowadzimy firmę transportową, która wykonuje trasy do Europy środkowo-wschodniej. Nagle dostajemy ofertę, na którą musimy się dość szybko zdecydować, przeprowadzania tras na przykład do Włoch lub Francji. Stawka jest obiecująca, więc decydujemy się na nawiązanie współpracy. Bardzo szybko jednak okazuje się, że niektóre koszty związane z prowadzeniem tych tras, zdecydowanie są dużo większe i zyski związane z ich wykonywaniem, wcale nie są takie duże, jak byśmy się mogli spodziewać. Do tego typu kosztów możemy zaliczyć na przykład koszty paliwa w Europie Zachodniej, czy konieczność opłacania Viatoll, czy koszty parkingowe oraz całej masy innych wydatków. Tak naprawdę, jeżeli nie będziemy prowadzili księgowości w odpowiedni sposób, to dojście do tego, że te trasy są w zasadzie dla nas dużo mniej opłacalne, niż te, które prowadziliśmy poprzednio.

Może nam zająć dość sporo czasu dojście do tego, że rzeczywiste koszty i dochody z nowych tras nie dorównują w podliczeniu tym z tras starych. Przez ten czas będziemy się na przykład zastanawiali, jakie są rzeczywiste przyczyny zmniejszonych dochodów bądź powiększonych wydatków. Często możemy doszukiwać się przyczyn w miejscach, które tak naprawdę nie są z nimi związane. Bardzo często jednym z powszechnie wyciąganych wniosków jest to, że na przykład nasi kierowcy zaczęli jeździć mniej efektywnie. Jest to dziwne, że z jakiegoś powodu zaczęli generować koszty, chociaż w rzeczywistości jak się okazuje, tego typu podejście nie ma większego sensu, bo ciężko jest upatrywać przyczyn mniejszych dochodów, tylko z tego powodu, że nagle na niektórych trasach nosi kierowcy przestali być mniej wydajni.

Dodatkowe zalety

Dodatkowymi zaletami prowadzenia w odpowiedni sposób księgowości firmy transportowej, jest również, chociażby takie coś, że prowadząc firmę, często, szczególnie jeśli mamy dużo pojazdów, nie zauważamy skali wydatków, jakie ponosimy na przykład na różnego rodzaju ubezpieczenia. Na przykład ubezpieczenia OC, AC, a także ubezpieczenia ładunku. Bardzo często zdarza się, że nasi klienci będą oczekiwać od nas tego, abyśmy takie wszystkie ubezpieczenia posiadali, chociaż nie wszystkie oczywiście są obowiązkowe. Czasem jednak dużo lepiej jest posiadać te ubezpieczenia i mieć lepsze kontrakty, niż jeździć dla klientów tych ubezpieczeń nie wymagających, ale płacących mniej.