Planit Edukacja,Praca Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy? post thumbnail image

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy? Niektórzy uważają, że szkolenia BHP to strata czasu, podczas gdy inni są skłonni wziąć udział w szkoleniach BHP. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że informacje zdobyte podczas szkoleń pozwalają na lepszą kontrolę nad bezpieczeństwem. Szkolenie BHP jest niezbędne do pracy na danym stanowisku. Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy? Podajemy odpowiedź w tym artykule i opisujemy, czym różnią się te szkolenia i kiedy powinny się odbyć. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu!

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Pracownicy muszą przejść obowiązkowe szkolenie BHP. Muszą ją ukończyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku i pierwszym okresowym szkoleniem BHP. Przepisy wprost wymieniają dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwszym szkoleniem, jakie powinien odbyć pracownik, jest wstępne szkolenie BHP. Kolejne szkolenie nazywa się szkoleniem okresowym. Oba rodzaje szkoleń powinny odbywać się w okresie pracy na koszt pracodawcy. Pracownik musi pisemnie potwierdzić fakt odbycia szkolenia. W tym miejscu warto również wspomnieć, że jeśli stanowisko pracownika jest takie samo jak poprzednio, a nie ma różnic w nazwie i zakresie obowiązków, to przed dopuszczeniem pracownika do pracy nie jest wymagane żadne szkolenie.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP ma na celu zapoznanie nowych pracowników z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia wstępnego BHP uczestnicy zapoznają się nie tylko z przepisami Kodeksu Pracy. Wstępne szkolenie BHP może również zapewnić zrozumienie zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia, a także procedur postępowania w przypadku pożaru. Ważne jest również, aby znać drogi ewakuacyjne, aby wiedzieć, którą drogą uciec w przypadku pożaru.

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Jakie szkolenia BHP muszą przejść pracownicy?

Szkolenie wstępne BHP obejmuje również zagadnienia związane z czystością i porządkiem w miejscu pracy oraz uczy udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania w razie wypadku. Pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych lub narażeni na niebezpieczne lub niebezpieczne składniki muszą również przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane szkoleniem w miejscu pracy. Obowiązki tej procedury dotyczą również osób zmieniających stanowiska pracy. Należy jednak pamiętać, że pracownicy wykonujący zadania nie na jednym stanowisku, ale na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie BHP na każdym stanowisku.

Jak wygląda takie szkolenie? Rozpoczyna się wstępną rozmową między instruktorem a personelem, po której następuje demonstracja i wyjaśnienie procesu pracy. Po tej części następuje próbna próba pracy i korekta błędów przez instruktora, po której następuje samodzielna praca pracownika i ocena przez instruktora.

Okresowe szkolenia BHP

Po szkoleniu wstępnym pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia okresowe. Głównym celem okresowych szkoleń BHP jest uporządkowanie wiedzy o BHP. Ważna jest również znajomość zmian operacyjnych w danej firmie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń BHP określa częstotliwość okresowych szkoleń i przez kogo. Pracownicy muszą uczęszczać na okresowe szkolenia co najmniej co trzy lata i powinni je powtarzać co roku, nawet w niebezpiecznych i niebezpiecznych warunkach.

Pierwsze okresowe szkolenie musi odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Warto wspomnieć, że dla pracodawców, kierowników, brygadzistów, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników obsługi BHP czy techników inżynierów szkolenie BHP jest ważne maksymalnie 5 lat i musi trwać od dnia zatrudnienia do jednego roku. Osoby zatrudnione na stanowiskach o tym samym zakresie obowiązków nie muszą przechodzić okresowych szkoleń.

Kto jest zwolniony z okresowych szkoleń?

Osoby, które spełnią jeden z kilku warunków, mogą liczyć na zwolnienie z okresowych szkoleń. tj.: chodzi o złożenie ważnego poświadczenia po ukończeniu wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy w okresie wymaganym dla pracowników na stanowiskach należących do innej grupy zawodowej, pod warunkiem, że program będzie obejmował przedmioty o podobnym zakres, który jest wymagany w okresowym programie szkoleń na nowe stanowiska. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. z okresowych szkoleń zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców, których najważniejsze czynności nie przekraczają trzeciej kategorii ryzyka zawodowego. Ta kategoria obejmuje np. działalność rozrywkową, finansową, ubezpieczeniową czy gastronomiczną.

Related Post

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłeTłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe: w dzisiejszym globalnym społeczeństwie, gdzie komunikacja między różnymi językami jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia. Jednym z rodzajów tłumaczeń, które wyróżniają