Planit Praca,Usługi Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy post thumbnail image

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy – mając na uwadze to, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób jest zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy, chcemy przekazać Państwu kilka znaczących kwestii odnoszących się do tego, jak w odpowiedni sposób można pozyskać środki unijne na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Własna firma daje wiele satysfakcji, jak również o wiele większe możliwości rozwoju. Dzięki prowadzeniu własnego biznesu można również o wiele szybciej się wzbogacić.

Oczywiście kwestia ta zależy przede wszystkim od tego, w jakim kierunku poprowadzimy naszą firmę. Mając na uwadze to, że jest wiele zdolnych osób, które chciałyby pracować na własny rachunek, ale nie mają do tego celu odpowiedniej ilości pieniędzy, poniżej przedstawiamy Państwu informacje odnośnie środków unijnych. 

Czym są środki unijne na rozwój działalności gospodarczej?

Środkami unijnymi na rozwój działalności gospodarczej określa się nic innego, jak fundusze wspierające rozwój gospodarczy. Zarówno w stosunku do tych podmiotów, które już prowadzą własną firmę, jak również w stosunku do tych osób, które dopiero zamierzają otworzyć własną firmę, ale nie mają na ten cel odpowiedniej ilości pieniędzy. Środki unijne są przeznaczone nie tylko do celu wspierania, ale również do różnorodnych celów restrukturyzacji gospodarek wszystkich krajów, które należą do wspólnoty Unii Europejskiej. Z takich form pomocy korzysta miliony osób nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy. Dzięki środkom unijnym istnieje możliwość rozwoju, jak również uzyskania dużej satysfakcji z osiągnięty celów. Ważna informacją jest również to, że z funduszy unijnych pochodzi także część środków, które są przeznaczone na realizację różnorodnych celów operacyjnych. 

Rodzaje działalności gospodarczych

Do rodzajów działalności gospodarczych zalicza się:

 • spółkę akcyjną
 • spółkę cywilną
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółkę jawną 
 • spółkę komandytową
 • spółkę komandytowo – akcyjną
 • spółkę partnerską
 • ale również jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby, które chcą pozyskać fundusze unijne na rozwój swojej działalności powinny przede wszystkim na pierwszym miejscu przemyśleć, jakiego rodzaju działalność gospodarczą chcą prowadzić, ponieważ różnią się one między są kilkoma kluczowymi aspektami, a można do tych aspektów zaliczyć różnice odnoszące się przede wszystkim do:

 • rodzaju księgowości
 • rodzaju opodatkowania
 • kapitału zakładowego
 • formę reprezentacji

W związku z tym, jak można łatwo zauważyć, różnicy tych pomiędzy poszczególnymi rodzajami prowadzonej działalności gospodarczej jest stosunkowo dużo i są bardzo kluczowe aspekty. 

Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy

Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej z Urzędu Pracy charakteryzuje się tym, że z możliwości tej mogą skorzystać tylko osoby trwale bezrobotne, które figurują we wpisie osób bezrobotnych w takim urzędzie. Największe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego z urzędu mają osoby o niskich kwalifikacjach oraz takie, dla których nie ma dużych perspektyw na znalezienie jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Pomoc finansową na założenie działalności gospodarczej może otrzymać maksymalnie do 20 tysięcy złotych. Pożyczka taka jest bezzwrotna, ale tylko wtedy, gdy działalność gospodarcza, na którą zostały pozyskane pieniądze utrzyma się przez okres minimum jednego roku kalendarzowego. Jeżeli taka firma się nie utrzyma przez rok to pobrane pieniądze będzie trzeba zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 1 miesiąca od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że urząd pracy wymaga od takiej osoby, by przedstawiła wszystkie dokumenty związane z wydaniem tych pieniędzy, chodzi tutaj między innymi o pokazanie faktur za zakup określonych rzeczy. W ten sposób urząd niweluje różnorodne wyłudzenia. 

Polecamy uwadze:

Pożyczka na start

Pożyczka unijna na start jest to pomoc finansowa dla tych podmiotów, które mają w planach otworzenie własnej działalności gospodarczej. Pożyczka na start charakteryzuje się tym, że pozwala młodym przedsiębiorcom realizowania swoich zawodowych celów, ale również spełniania różnorodnych marzeń związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Taka forma pomocy przyciąga każdego roku coraz większe grono zadowolonych osób, które dzięki temu mogą przyczyniać się do zatrudniania innych osób bezrobotnych, jak również w sposób znaczący zminimalizować wskaźnik bezrobocia na polskim rynku pracy. Pożyczka dla firm na start jest to projektem przygotowywanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pożyczka na start – kto może z niej skorzystać?

Pożyczka na start mogą skorzystać takie osoby, które: ukończyły 30. rok życia, nie były w przeszłości karane, jak również są osobami trwale bezrobotnymi. Pożyczki dla przedsiębiorców z tego projektu zostały również rozszerzone o inne kwestie, a mianowicie o takie, że z tej formy finansowania mogą również skorzystać reemigranci oraz imigranci. Mikro pożyczka unijna odznacza się między innymi też tym, iż jest to pomysł realizowany na bardzo korzystnych warunkach. 

Related Post

Druk cyfrowy

Druk cyfrowyDruk cyfrowy

Druk cyfrowy – ciągły rozwój poligraficznego rynku przyczynia się do tego, iż różnorodne formy wydruku ciągle ewoluują. W rezultacie, zmniejszeniu ulegają nie tylko koszty produkcyjne, ale także skróceniu ulega czas

RODO Szczecin

RODO SzczecinRODO Szczecin

RODO Szczecin: W dzisiejszym społeczeństwie, w którym technologia informacyjna rozwija się w zawrotnym tempie, ochrona danych osobowych jest kwestią kluczową. Również w Szczecinie, jednym z najważniejszych miast w Polsce, obowiązuje