Planit Usługi Ile zarabia ochroniarz licencjonowany?

Ile zarabia ochroniarz licencjonowany?

Ile zarabia ochroniarz licencjonowany? post thumbnail image

Praca ochroniarza nie jest łatwa i może być wymagająca. Osoba na tym stanowisku musi mieć określone warunki i dobre zdrowie. Statystyki podają, że średnia pensja na tym stanowisku to ok. 1420 zł. Wynagrodzenie osoby najlepiej zarabiającej w tej grupie zawodowej wynosi ok. 1760 zł, natomiast osoba najsłabiej zarabiająca ma przeciętne wynagrodzenie. Pensja netto nie przekracza 1345 zł. Statystyki pokazują, że najwyższe dochody mają pracownicy ochrony pracujący w województwach mazowieckim (średni dochód netto 1560 zł netto), wielkopolskim (średni dochód netto 1500 zł) i opolskim, ze średnim dochodem netto 1470 zł. Z drugiej strony najniższe jest województwo łódzkie ze średnim dochodem około 1350 zł, kujawsko-pomorskie (średni dochód netto 1315 zł), świętokrzyskie i podkarpackie. Średni dochód netto to 1300 zł.

Ochroniarz – charakterystyka zawodu

Osoby z branży ochrony dzielą się na osoby wpisane na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub wykwalifikowanych pracowników ochrony technicznej oraz osoby, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem, których nie trzeba wpisywać na tę listę. Te dwa rodzaje pracowników ochrony znacznie różnią się pod względem wymaganych kwalifikacji i uprawnień. Osoba, która pracuje w agencji ochrony i posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W instytucjach takich pracują wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy ochrony, a także osoby pracujące w innych podmiotach.

Co to są koncesjonowane agencje?

Korzystanie z licencjonowanych agencji ochrony w pewnym stopniu ogranicza ryzyko niebezpiecznych incydentów, ale najlepszą gwarancją dobrej ochrony jest zawsze korzystanie z profesjonalnych i doświadczonych ochroniarzy. W przypadku skutecznej ochrony nie ma ryzyka oszustwa, ponieważ aby wejść na listę, należy okazać pozytywną opinię komendanta policji, zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarsko-psychologiczne. W przypadku nielicencjonowanych pracowników ochrony wystarczy zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie, że pracownik nie został ukarany. Licencjonowana agencja ochrony posiadająca niezarejestrowaną licencję – określona przez ustawodawcę jako wyspecjalizowana organizacja ochrony zbrojnej realizująca swoje zadania w zakresie ochrony obronności państwa, narodowych interesów gospodarczych, bezpieczeństwa publicznego oraz innych ważnych dziedzin, obiektów, wyposażenia i transportu.

Miejsce pracy licencjonowanego ochroniarza i jego zadania

Pracownicy ci chronią również miejsca o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, takie jak elektrownie, ciepłownie, ujęcia wody, zakłady wodne, oczyszczalnie ścieków. Inne miejsca kwalifikujące się do ochrony to muzea, archiwa państwowe, obiekty telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne. Ponadto przedsiębiorcy, organizatorzy imprez masowych oraz osoby prywatne zatrudniają również ochroniarzy. W przypadku braku upoważnienia do przebywania na terenie lub obiekcie chronionym lub stwierdzenia naruszenia porządku, koncesjonowany funkcjonariusz ochrony fizycznej pełniący służbę na terenie chronionym ma prawo wezwać osoby do opuszczenia terenu lub obiektu. Ponadto jego zadaniem jest zatrzymać osoby, które są ewidentnie bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i ochrony mienia w obrębie lub poza granicami chronionych obszarów lub obiektów, tak aby mogły zostać natychmiast zwrócone policji. „Prawo o ochronie osób i mienia” przyznaje ochroniarzom uprawnienia, ale także nakłada na nich określone obowiązki. Są to opracowywanie instrukcji interwencji, noszenie i okazywanie dowodów osobistych oraz wykonywanie poleceń osób działających w imieniu organów państwowych i samorządowych. Warto wspomnieć, że jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań, nie zapewnisz ochrony w celu uniknięcia ochrony przez obowiązki lub przekroczysz prawa strażników, możesz zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub więzieniem. Dozór mienia Warszawa https://kontra24.pl/aktualnosci i ochrona fizyczna obiektów https://kontra24.pl/referencje to kolejne zadanie ochroniarza.

Jak zostać ochroniarzem? Wymagania i wskazówki

Aby zostać licencjonowanym agentem bezpieczeństwa, należy spełnić wiele warunków. Między innymi należy posiadać dyplom lub świadectwo ukończenia studiów od technika ochrony mienia, dyplom z policji lub straży granicznej, oficera wojskowego lub szkoły podoficerskiej, a jeśli nie posiadasz takiego wykształcenia, to musisz okazać świadectwo lub kurs, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia. Zgodnie z przepisami koncesjonowanym agentem ochrony mogą być osoby: w wieku 21 lat lub starsze, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nie były objęte postępowaniem karnym za takie przestępstwa, posiadają obywatelstwo polskie lub inne obywatelstwo kraju członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub członka Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Firma ochroniarska Warszawa https://kontra24.pl/o-nas/ zatrudnia najlepszych i wykwalifikowanych ochroniarzy.

Related Post