Planit Prawo Ile spraw wygrali frankowicze?

Ile spraw wygrali frankowicze?

Ile spraw wygrali frankowicze? post thumbnail image

Ile spraw wygrali frankowicze? Sprawy frankowiczów kojarzy zapewne każdy. Problem ten był nagłaśniany we wszystkich możliwych mediach. Kredyty frankowe zdobyły złą sławę przede wszystkim po 2007 roku, kiedy to kurs franka szwajcarskiego w zawrotnym tempie wzrastał. Następstwem tego było to, że kredytobiorcy nie byli w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych zaciąganych w tej walucie. Oczywiście stosowne instytucje podjęły kroki, aby zapobiegać temu niebezpiecznemu procederowi, jaki był praktykowany przez wiele placówek bankowych. Natomiast dla niektórych klientów tych banków było już za późno. Dlatego wielu kredytobiorców zdecydowało się na batalię sądową z instytucjami bankowymi, aby dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej.

Czym jest kredyt frankowy?

Ile spraw wygrali frankowicze?Kredyt frankowy jest to nic innego, jak forma zadłużenia, która została wyrażona i wypłacona kredytobiorcy w walucie obcej. Kredyty frankowe https://odfrankuj.org/ największą popularnością cieszyły się pod koniec lat 90., aż do 2007 roku. Bowiem to właśnie po tym czasie kurs franka szwajcarskiego zaczął znacząco wzrastać. Z kredytów frankowych korzystało bardzo wiele osób. Działo się tak przede wszystkim dlatego, ponieważ banki przy ich udzielaniu w sposób nierzetelny sprawdzały zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Dochodziło więc do takiego przypadku, że klienci banków mogli uzyskać w walucie obcej o wiele większą kwotę zobowiązania finansowego, iż by mogli tego dokonać w walucie polskiej. Niestety jak się później okazało osoby te miały bardzo duży problem z terminowym regulowaniem swoich rat za kredyt frankowy, a banki w mniejszym, bądź większym stopniu na tym korzystały. Na szczęście w 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego wymusiła na instytucjach bankowych, aby te w bardziej rzetelny sposób sprawdzały wiarygodność kredytową swych klientów i aby kredyty frankowe nie były udzielane niemalże każdemu, kto jest nimi zainteresowany. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie batalii sądowej z bankiem, z którym została podpisana taka niekorzystna umowa kredytowa. Sądy w dużej mierze przychylają się do wniosków i roszczeń składanych przez pokrzywdzone osoby.

Jakie są rodzaje kredytów frankowych?

kancelaria prawna frankowiczeWśród kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich należy wyróżnić przede wszystkim: kredyt frankowy https://odfrankuj.org/nowa-uchwala-sadu-najwyzszego-iii-czp-87-19/ denominowany oraz kredyt frankowy indeksowany. Kredyt bankowy denominowany polega na tym, że wszystkie zobowiązania finansowe, które zostały określone w umowie kredytowej, zostały wyrażone w walucie obcej. Natomiast wypłata kredytu następuje w walucie polskiej po przeliczeniu na bieżący kurs wymiany z dnia, w którym nastąpiła wypłata pieniędzy. Z kolei, jeżeli chodzi o kredyt indeksowany to polega on na tym, że wypłata kredytu następuje w złotówkach, jednakże dzień przed wypłatą pieniędzy bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany po jej bieżącym kursie. W związku z tym kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych.

Jaka jest ilość wygranych spraw przez osoby, które zdecydowały się na kredyt we frankach szwajcarskich?

Ilość osób, które zdecydowały się na kredyt bankowy we frankach szwajcarskich, a następnie wygrały batalię sądową z instytucją bankową jest wiele. Otóż, szacuje się, że spraw takich było do chwili obecnej około 90 procent. Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu są prowadzone postępowania sądowe w przedmiocie tego temu i na chwilę obecną jest ich około 500 tysięcy. Jest to zdecydowanie mniej niż dwa lata temu, bowiem aż o 13 procent. W związku z tym, jak można w prosty zauważyć, warto iść do sądu i walczyć o swoje prawa. Gdyż sądy są dobrze nastawione w stosunku do osób oszukanych przez banki. Należy również zaznaczyć, że w obecnej chwili jest bardzo duża ilość orzecznictwa wydanego przez TSUE, jak i przez Sąd Najwyższy. Instytucje te wyraźnie wskazują na praktykę oszustw, jakimi kierowały się banki. W orzeczeniach tych można znaleźć także wytyczne, jak interpretować poszczególne przepisy prawa związane z kredytami frankowymi.

Jakie zastrzeżenia mieli osoby zaciągające kredyt we frankach szwajcarskich?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię zastrzeżeń przez osoby zaciągające kredyt we frankach szwajcarskich to można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • nadmierne stosowanie przez instytucje bankowe klauzul abuzywnych
  • brak informowania klientów przez banki o możliwości wystąpienia ryzyka walutowego
  • brak informowania klientów przez banki o nierzetelnym i niedozwolonym aspekcie odnoszącym się do warunków rozliczania kredytu
  • stosowanie niekorzystnego kursu franka szwajcarskiego przez instytucje bankowe
  • brak zastosowania jakichkolwiek zabezpieczeń związanych z wystąpieniem ryzyka kursowego
  • nieodpowiednie analizowanie zdolności kredytowej klientów

Wszystkie te kwestie miały duży wpływ na tak dużą ilość wygranych spraw sądowych frankowiczów z instytucjami bankowymi. Bowiem w większości spraw skierowanych do sądu nie było jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tego, że banki stosują nieuczciwą praktykę względem swoich klientów. Wobec tego instytucje bankowe były zobowiązane przez sąd nie tylko do oddania nadpłaconej części kapitału, ale również wypłacenia odszkodowania.

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org

Related Post