Wszystkie wpisy, których autorem jest plan7

Ile zarabia ochroniarz licencjonowany?

Praca ochroniarza nie jest łatwa i może być wymagająca. Osoba na tym stanowisku musi mieć określone warunki i dobre zdrowie. Statystyki podają, że średnia pensja na tym stanowisku to ok. 1420 zł. Wynagrodzenie osoby najlepiej zarabiającej w tej grupie zawodowej wynosi ok. 1760 zł, natomiast osoba najsłabiej zarabiająca ma przeciętne wynagrodzenie. Pensja netto nie przekracza 1345 zł. Statystyki pokazują, że najwyższe dochody mają pracownicy ochrony pracujący w województwach mazowieckim (średni dochód netto 1560 zł netto), wielkopolskim (średni dochód netto 1500 zł) i opolskim, ze średnim dochodem netto 1470 zł. Z drugiej strony najniższe jest województwo łódzkie ze średnim dochodem około 1350 zł, kujawsko-pomorskie (średni dochód netto 1315 zł), świętokrzyskie i podkarpackie. Średni dochód netto to 1300 zł.

Ochroniarz – charakterystyka zawodu

Osoby z branży ochrony dzielą się na osoby wpisane na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub wykwalifikowanych pracowników ochrony technicznej oraz osoby, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem, których nie trzeba wpisywać na tę listę. Te dwa rodzaje pracowników ochrony znacznie różnią się pod względem wymaganych kwalifikacji i uprawnień. Osoba, która pracuje w agencji ochrony i posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W instytucjach takich pracują wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy ochrony, a także osoby pracujące w innych podmiotach.

Co to są koncesjonowane agencje?

Korzystanie z licencjonowanych agencji ochrony w pewnym stopniu ogranicza ryzyko niebezpiecznych incydentów, ale najlepszą gwarancją dobrej ochrony jest zawsze korzystanie z profesjonalnych i doświadczonych ochroniarzy. W przypadku skutecznej ochrony nie ma ryzyka oszustwa, ponieważ aby wejść na listę, należy okazać pozytywną opinię komendanta policji, zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarsko-psychologiczne. W przypadku nielicencjonowanych pracowników ochrony wystarczy zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie, że pracownik nie został ukarany. Licencjonowana agencja ochrony posiadająca niezarejestrowaną licencję – określona przez ustawodawcę jako wyspecjalizowana organizacja ochrony zbrojnej realizująca swoje zadania w zakresie ochrony obronności państwa, narodowych interesów gospodarczych, bezpieczeństwa publicznego oraz innych ważnych dziedzin, obiektów, wyposażenia i transportu.

Miejsce pracy licencjonowanego ochroniarza i jego zadania

Pracownicy ci chronią również miejsca o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, takie jak elektrownie, ciepłownie, ujęcia wody, zakłady wodne, oczyszczalnie ścieków. Inne miejsca kwalifikujące się do ochrony to muzea, archiwa państwowe, obiekty telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne. Ponadto przedsiębiorcy, organizatorzy imprez masowych oraz osoby prywatne zatrudniają również ochroniarzy. W przypadku braku upoważnienia do przebywania na terenie lub obiekcie chronionym lub stwierdzenia naruszenia porządku, koncesjonowany funkcjonariusz ochrony fizycznej pełniący służbę na terenie chronionym ma prawo wezwać osoby do opuszczenia terenu lub obiektu. Ponadto jego zadaniem jest zatrzymać osoby, które są ewidentnie bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi i ochrony mienia w obrębie lub poza granicami chronionych obszarów lub obiektów, tak aby mogły zostać natychmiast zwrócone policji. „Prawo o ochronie osób i mienia” przyznaje ochroniarzom uprawnienia, ale także nakłada na nich określone obowiązki. Są to opracowywanie instrukcji interwencji, noszenie i okazywanie dowodów osobistych oraz wykonywanie poleceń osób działających w imieniu organów państwowych i samorządowych. Warto wspomnieć, że jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań, nie zapewnisz ochrony w celu uniknięcia ochrony przez obowiązki lub przekroczysz prawa strażników, możesz zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub więzieniem. Dozór mienia Warszawa https://kontra24.pl/aktualnosci i ochrona fizyczna obiektów https://kontra24.pl/referencje to kolejne zadanie ochroniarza.

Jak zostać ochroniarzem? Wymagania i wskazówki

Aby zostać licencjonowanym agentem bezpieczeństwa, należy spełnić wiele warunków. Między innymi należy posiadać dyplom lub świadectwo ukończenia studiów od technika ochrony mienia, dyplom z policji lub straży granicznej, oficera wojskowego lub szkoły podoficerskiej, a jeśli nie posiadasz takiego wykształcenia, to musisz okazać świadectwo lub kurs, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony osób i mienia. Zgodnie z przepisami koncesjonowanym agentem ochrony mogą być osoby: w wieku 21 lat lub starsze, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nie były objęte postępowaniem karnym za takie przestępstwa, posiadają obywatelstwo polskie lub inne obywatelstwo kraju członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub członka Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Firma ochroniarska Warszawa https://kontra24.pl/o-nas/ zatrudnia najlepszych i wykwalifikowanych ochroniarzy.

Metody spawania konstrukcji stalowych

Spawanie konstrukcji stalowych to jedna z najpowszechniej stosowanych metod łączenia ze sobą elementów metalowych. Ta technika polega na rozgrzaniu powierzchni spawanych przedmiotów do temperatury stopienia; doprowadza to do ich trwałego połączenia. Spawanie jest wykorzystywane z powodzeniem w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki tej technologii powstają  elementy konstrukcyjne, budowlane czy dekoracyjne, a także różnego rodzaju maszyny i urządzenia, wykorzystywane na co dzień w fabrykach czy domach.

 

Spawanie stali – jakie są najważniejsze zalety tej metody?

Łączenie konstrukcji stalowych przez ich spawanie ma wiele przewag nad innymi metodami, takimi jak np. połączenia śrubowe. Wymieńmy najważniejsze z nich.

 • Po pierwsze, spawanie stali to stosunkowo prosta i szybka metoda. Korzystając z niej, w krótkim czasie wykonasz dużą liczbę połączeń.
 • Połączenia te cechują się dużą wytrzymałością,
 • a zabezpieczenie ich przed korozją jest bardzo łatwe.
 • Dzięki temu, że metoda ta nie wymaga stosowania łączników, powstałe konstrukcje mają mniejszą wagę.
 • Przy spawaniu konstrukcji stalowych ilość niezbędnych nakładek bądź blach węzłowych jest znacznie mniejsza, niż w wypadku innych metod.
 • Brak konieczności zużycia dodatkowego materiału na łączniki znacznie obniża koszt zbudowania konstrukcji stalowej.

 

Jakie są podstawowe metody spawania konstrukcji stalowych?

Obecnie w przemyśle stosowane są następujące metody spawania stali:

 • Spawanie gazowe:
 • Spawanie MIG,
 • Spawanie MAG;
 • Spawanie łukowe:
 • Spawanie TIG,
 • Spawanie MMA;
 • Spawanie laserowe.

 

Czym różnią się od siebie metody MIG i MAG?

Podstawową różnicą jest rodzaj zastosowanego gazu osłonowego. W przypadku MIG jest to gaz obojętny (argon lub hel), natomiast w przypadku MAG aktywny (zazwyczaj dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem).

Nazwy obu metod spawania to skróty ich nazw angielskich. W przypadku MIG (inaczej: metoda 131) jest to Metal Inert Gas, natomiast w przypadku MAG (metoda 135) – Metal Active Gas.Metody spawania konstrukcji stalowych

W obu metodach spawania gazowego pole robocze jest chronione strumieniem gazu osłonowego.

Tak metoda MIG, jak i MAG, nadają się do spawania większości materiałów. Zależnie od tego, jakie metale spawamy, należy jedynie dobrać odpowiedni gaz osłonowy.

Spawanie gazowe ma wiele zalet (m.in. umożliwia spawanie automatyczne i półautomatyczne), jednak jest częściej stosowane na liniach montażowych w przemyśle, niż do łączenia konstrukcji stalowych. Do spawania konstrukcji stalowych częściej wykorzystywane jest spawanie łukowe, do którego charakterystyki teraz przejdziemy.

 

Jakie cechy spawania łukowego odróżniają je od pozostałych metod spawania?

Podstawową różnicą pomiędzy tą a innymi metodami spawania jest zastosowanie elektrody metalowej: nietopliwej w przypadku metody TIG i topliwej w przypadku metody MMA.

Spawanie TIG

Angielska nazwa tej techniki to Tungsten Inert Gas – stąd skrót TIG. Inne nazwy to metoda 141 i GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

TIG polega na spawaniu przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie argonu, helu lub ich mieszanki. Łuk elektryczny wytwarzany jest pomiędzy elektrodą a spawanymi materiałami.

Metoda daje bardzo wysoką jakość spoin, jest jednak mało wydajna w przypadku spawania ręcznego. Wymaga także stosowania dodatkowej osłony przed wiatrem w wypadku stosowania w przestrzeni otwartej. Dlatego też metoda TIG, o ile jest stosowana do łączenia konstrukcji stalowych, to raczej w wypadku tych mniejszych, składanych w hali.

Spawanie MMA

Nazwa tej metody, podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, pochodzi od skrótu angielskiego określenia (Manual Metal Arc Welding) tej techniki spawania. Nazywana jest ona także spawaniem elektrodą otuloną (ang. Shielded Metal Arc Welding – SMAW) i metodą 111.

W tej metodzie wykorzystuje się topliwą elektrodę metalową, pokrytą otuliną topnika. W procesie spawania wytwarza się łuk elektryczny między elektrodą i łączonymi metalami. Topnik, pełniący rolę otuliny, rozkłada się pod wpływem wysokiej temperatury. Będące produktami tego rozkładu substancje gazowe i żużel pokrywają spoinę, chroniąc ją przed wpływem powietrza atmosferycznego i zmniejszając szybkość jej stygnięcia.

Spawanie MMA to jedna z najpopularniejszych metod spawalniczych, ze względu na swoją uniwersalność i prostotę prowadzenia procesu.

 

Polecamy:

 

Czy spawanie laserowe jest lepsze niż spawanie gazowe i spalanie łukowe? 

Spawanie laserowe polega na stapianiu obszaru styku łączonych blach ciepłem otrzymanym w wyniku doprowadzenia do spawanych powierzchni wiązki laserowej.

Spawanie można wykonywać:
– techniką z jeziorkiem spoiny (taką samą, jak w klasycznym spawaniu),
– z pełnym przetopieniem złącza,
– wielowarstwowo lub w jednym przejściu,
– bez materiału dodatkowego lub z jego wykorzystaniem.

 

Znacznie wyższa niż przy tradycyjnym spawaniu gęstość mocy wiązki laserowej sprawia, że strefa wpływu ciepła i strefa stopienia są bardzo wąskie. Zapewnia to niezwykłą precyzję całego procesu, a dzięki brakowi odkształceń na złączach, zespawanych przedmiotów nie trzeba poddawać dodatkowej obróbce mechanicznej.

 

Rolety zewnętrzne – jakie wybrać?

Przez ostatnie kilka lat rolety zewnętrzne kojarzyły się głównie z witrynami sklepowymi. Ich głównym zadaniem była skuteczna ochrona przed włamaniem oraz wandalizmem. Nadal przedsiębiorcy decydują się na montaż tego rodzaju osłon okiennych, ale również osoby prywatne stawiają na takie rozwiązanie. Zewnętrzne rolety montuje się przy budowie domu, podczas remontu czy wymiany okien. Ich niezaprzeczalnie najważniejszą funkcją jest ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem budynku, ale także poprawa komfortu cieplnego. Wielu użytkowników widzi duże korzyści również w oszczędnościach, ponieważ w okresie letnim nie trzeba inwestować w klimatyzację, a w okresie zimowym w dodatkowe ogrzewanie.

Jakie są największe zalety rolet zewnętrznych?

Dzięki swojej funkcjonalności rolety zewnętrzne stanowią integralną część nowoczesnych obiektów budowlanych. Świetnie zabezpieczają mieszkanie przed słońcem, wiatrem, deszczem, śniegiem oraz innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zapewniają wysoką izolacją termiczną budynku, która w okresie zimowym przyczynia się do oszczędności energii cieplnej, a w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nagrzewanie się pomieszczeń. Zewnętrzne rolety stanowią także bardzo dobrą izolację akustyczną nieruchomości, ponieważ obniżają poziom hałasu dobiegający z zewnątrz. Najbardziej jednak inwestorzy cenią sobie większe poczucie bezpieczeństwa, dzięki montażowi tego rodzaju osłon okiennych. Pozwalają one również zapewnić zachowanie prywatności we własnym domu lub biurze firmy. Każdy rodzaj rolety zewnętrznej opóźnia czas włamania, ale jeśli chcemy zamontować typowe produkty antywłamaniowe to warto podczas zamawiania poprosić o konstrukcję, która jest dodatkowo wzmocniona. Duże znaczenie ma również fachowo wykonany montaż.

Polecamy także:

Który rodzaj rolety zewnętrznej najlepiej wybrać?

Elementy, z których składa się roleta zewnętrzna to: obudowa, pancerz, rolety oraz napęd manualny lub elektryczny. Na rynku dostępne są różne rodzaje rolet, wśród których możemy wymienić:

 • rolety naokienne,
 • rolety natynkowe,
 • rolety podtynkowe,
 • rolety RKS.

Naokienne rolety posiadają obudowę wykonana z PCV ze specjalną pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu lub od tyłu skrzynki. Skrzynka rolety nakładana jest na okno, a następnie montowana we wnęce okiennej. System ten najlepiej sprawdza się w nowych nieruchomościach, ale także budynkach, przy których wykonywana jest modernizacja. Decyzję o zastosowaniu tego rodzaju osłony okiennej należy podjąć na etapie projektowania lub podczas wymiany okien. Rolety natynkowe posiadają obudowę wykonana z aluminium, z pokrywą rewizyjną, która umieszczana jest od przodu skrzynki. Skrzynkę rolety montuje się na murze albo we wnęce okiennej. Nie ma możliwości jej zabudowy. Tego rodzaju system znajduje zastosowanie przy modernizacji istniejących budynków lub podczas budowy nowego domu. Decyzja o montażu można podjąć w dowolnym momencie.
Rolety podtynkowe podobnie jak natynkowe występują z obudową wykonana z aluminium z pokrywą rewizyjną, która w tym przypadku umieszczana jest od dołu skrzynki. Roleta montowana jest przed oknem we wnęce, która przygotowana jest wcześniej w nadprożu. Ten system sprawdza się tylko w nowoczesnym budownictwie i decyzja o montażu musi zostać podjęta już na etapie projektowania nieruchomości. W roletach RKS obudowa wykonana jest z ceramiki albo polistyrenu/poliuretanu i dodatkowo wzmocniona specjalnym drutem zbrojeniowym z pokrywą rewizyjną umieszczoną od dołu skrzynki. Konieczne jest całkowite zabudowanie zamontowanej skrzynki w miejscu nadprożu okna. System ten najlepiej sprawdza się w nowym budownictwie I decyzja o zakupie takich rolet należy podjąć już podczas projektowania domu.

Zobacz również:

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rolet zewnętrznych?

Przed zakupem odpowiedniej rolety zewnętrznej należy na początek zwrócić uwagę na markę okna, do którego ma zostać zamontowana. Jest to bardzo istotne, ponieważ okna i rolety muszą być kompatybilne, dzięki czemu będą działały prawidłowo i bezawaryjnie. Trzeba także uwzględnić to, czy rolety będą montowane do budynku już istniejącego, czy nowo powstałego, ponieważ pod tym względem będzie można dokonać wyboru odpowiedniego typu osłony okiennej. Oczywiście zawsze najistotniejszym czynnikiem podczas poszukiwania odpowiednich rolet zewnętrznych są kwestie bezpieczeństwa. Warto więc poszukać sprawdzonych producentów oferujących wysokiej jakości produkty wraz z dodatkowymi elementami, które poprawią antywłamaniowość. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które zamieszkują tereny, gdzie dochodzi do częstych włamań oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zaopatrują lokal firmowy w bardzo cenny towar. Zamawiający może również zdecydować o odpowiednim systemie sterowania. Niewątpliwie najwygodniejszym rozwiązaniem jest obsługa rolet za pomocą sterowania elektrycznego. Można wtedy bez wstawania z fotela zasłaniać lub odsłaniać okno za pomocą specjalnego pilota. Umożliwia to obsługę jednej rolety lub wszystkich jednocześnie, a nawet zatrzymanie osłony okiennej w ustalonym miejscu.

Balsamy do ciała – czym należy się kierować przy ich wyborze?

Mnóstwo kobiet zastanawia się nad tym, w jaki sposób dbać o skórę swojego ciała, aby było ono w jak najlepszej kondycji. Eksperci dermatolodzy podkreślają, że kosmetyki na ciało powinny być dobierane w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Każdego dnia należy sięgać po rozmaite kosmetyki na ciało – zarówno te przeznaczone do higieny osobistej, jak i kremy do ciała, peelingi czy balsamy do ciała. Wszyscy powinni jak najmocniej dbać o prawidłowy wygląd skóry swojego ciała, ponieważ jak wiadomo skóra nie starzeje się tylko w okolicach twarzy, ale na całym ciele. W dzisiejszym artykule dokładnie omówimy jeden z rodzajów kosmetyków na ciało, a mianowicie balsamy do ciała. 

 

Balsamy do ciała – pakiet najważniejszych informacji 

Kosmetyków na ciało jest obecnie cała masa. Producenci nieustannie prześcigają się we wprowadzaniu nowych propozycji dla swoich klientów. Niezwykle szeroką kategorią produktów są balsamy do ciała. Są to kosmetyki na ciało, które powinniśmy używać praktycznie przez cały rok. W sposób szczególny są one niezbędne w trakcie okresu jesienno-zimowego, gdy z powodu ogrzewania domu za pomocą kaloryferów nasza skóra ulega znacznemu przesuszeniu. W jaki sposób należy wybierać balsamy do ciała oraz jak je stosować? Odpowiedzi na wszystkie te pytania zawarliśmy w dalszych częściach niniejszego artykułu. Balsam do ciała to kosmetyk na ciało, dzięki któremu możliwe jest uzupełnienie ubytków w warstwie hydrolipidowej skóry. Ochronny płaszcz hydrolipidowy może ulegać uszkodzeniom w wielu sytuacjach, na przykład podczas przebywania w suchym pomieszczeniu, w trakcie pływania w basenie lub podczas codziennej kąpieli. Do uszkodzenia ochronnego płaszcza hydrolipidowego może także dojść wtedy, gdy mamy na sobie bardzo grube ubranie. Substancje wchodzące w skład płaszcza hydrolipidowego ulegają wypłukiwaniu bądź po prostu zużywają się. Jak wiadomo, zdrowa skóra ma szereg właściwości regeneracyjnych, jednak trzeba pamiętać o tym, iż taki proces może trwać maksymalnie nawet cztery godziny. W takim czasie może dojść do wielu podrażnień na skórze, które później będzie trzeba zwalczać przez znacznie dłuższy czas. Właśnie z tego względu pojawiające się ubytki w warstwie hydrolipidowej należy uzupełniać w jak najkrótszym czasie. W tym celu można sięgnąć po specjalne kosmetyki na ciało, czyli balsamy do ciała. Gdy je nałożymy, skóra od razu otrzyma niezbędne nawilżanie, odzyska właściwe pH oraz stanie się znacznie gładsza. 

Polecamy także:

Najpopularniejsze rodzaje balsamów 

Do najpopularniejszych rodzajów balsamów zalicza się balsam nawilżające, regenerujące oraz brązujące. Ten pierwszy rodzaj poleca się wszystkim tym, którzy zmagają się z dużą suchością swojej skóry. Jeżeli skóra jest mocno wysuszona, wówczas można nałożyć spore ilości takiego balsamu – dzięki temu efekty będą znacznie szybciej zauważalne. Zdecydowana większość kosmetyków na ciało tego typu wyróżnia się wyjątkowo szybką wchłanialnością oraz bardzo lekką konsystencją. Najlepiej, aby takie kosmetyki na ciało zawierały specjalne olejki, co dodatkowo zapobiega postępowaniu procesów starzenia oraz utracie wody z organizmu.  Kolejny z rodzajów balsamów to balsamy regenerujące. Są one dedykowane wszystkim tym, którzy zmagają się ze skórą wysoce wysuszoną, która ma tendencje do łuszczenia. Najczęściej sięgają po nie osoby dojrzałe, u których procesy starzenia postępują już od jakiegoś czasu. Niezbędną dawkę lipidów dostarczy kosmetyk na ciało tego typu zawierający właściwą ilość witaminy D3. Dzięki niemu zostanie przywrócona równowaga procesu złuszczania się naskórka, a produkcja ceramidów zostanie znacznie przyspieszona. Jeżeli nasza skóra jest wyjątkowo mocno przesuszona, wówczas dobrym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po balsam co ciała z proteinami jedwabiu. Taki kosmetyk na ciało w wyjątkowo krótkim czasie przywróci skórze odpowiednią gładkość. Regenerująca moc wyróżnia także owoce – przede wszystkim czereśnie. Następny rodzaj balsamów do ciała to balsamy regenerujące. Specjaliści zalecają ich stosowanie przede wszystkim tym, którym zależy na tym, aby ich skóra wyglądała atrakcyjnie oraz była w zdrowej kondycji. Balsamy brązujące pomagają w osiągnięciu tego celu w bardzo krótkim czasie, jednak należy pamiętać o tym, aby stosować je w sposób regularny. 

Balsamy na cellulit 

Cellulit, czyli pomarańczowa skórka, to problem pojawiający się wśród wielu kobiet. Jeżeli ktoś chce raz na zawsze zapomnieć o takiej dolegliwości, powinien zdecydować się na zakup specjalnych balsamów antycellulitowych i wyszczuplających. Każdy, kto ma spory problem z nadmiarem cellulitu oraz tkanki tłuszczowej, zaś skóra w miejscach takich jak brzuch, pośladki czy uda wygląda bardzo nieatrakcyjnie, to wtedy można zdecydować się na zakup specjalnych kosmetyków na ciało z kofeiną, L-karnityną, wąkrotką azjatycką oraz wyciągiem z bluszczu. Ekstrakty roślinne sprawiają, że skóra staje się doskonale ujędrniona i napięta. Niechciana tkanka tłuszczowa za sprawą zastosowania specjalnych balsamów antycellulitowych oraz odpowiedniej diety zniknie w bardzo szybkim czasie. 

Stylizacja paznokci

W ostatnim czasie salony kosmetyczne, w których ofercie znajduje się stylizacja paznokci osiągają największe zainteresowanie. Z takich usług korzysta blisko 80% badanych kobiet. Kochamy mieć zadbane paznokcie, zależy nam na pięknie prezentujących się dłoniach. To wszystko więc sprawia, że korzystamy z rozwiązań, jakie mają nam do zaoferowania stylistki paznokci. Dziś jednak nie o kwestii tak dużego zainteresowania tego typu usługami, ale o tym, jak wybrać najlepszą stylistykę i co musi ona zrobić, by nią zostać. Oczywiście prawdą jest, że w każdym miejscu ilość klientek jest tak ogromna, że trudno jest w ogóle wpisać się w grafik takiej osoby. Nie można jednak stawiać na niszowe usługi, gdzie jakość wykonanych paznokci pozostawia wiele do życzenia.

Zawód stylistki paznokci

Dawniej stylistek paznokci było niewiele. Pojawiło się kilka salonów, w których panie zaczęły stosować coś więcej, niż tylko pomalowanie paznokci czy zrobienie na nich wzorów. Metoda żelowa, akrylowa i inne – pojawiły się później i sukcesywnie zaczęły wypełniać rynek. Stylistek paznokci zaczęło być coraz więcej i coraz więcej też osób z takich właśnie usług zaczęło korzystać. W chwili obecnej klienci są bardzo wymagający i nikt nie stawia już na niszowe rozwiązania, tylko wybiera profesjonalizm. Nie wystarczy więc tylko umiejętność pomalowania paznokci czy nałożenia hybrydy. Stylistki muszą umieć zdecydowanie więcej, by działać w tej branży, rozwijać się i nie dać się zniszczyć przez konkurencję. Kluczowe znaczenie ma więc ciągłe zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności technik pracy na paznokciach. To ciągłe kursy i szkolenia, a także zaznajomienie się z aktualnie panującymi trendami. Tutaj nie wystarczy podstawowa wiedza. Trzeba być dobrym, wręcz bardzo dobrym, by mieć grono klientek, które przyjdą raz i chętnie wrócą ponownie. 

Jak zostać stylistką paznokci?

Nie będzie nią przypadkowa osoba, która na widok malowania paznokci dostanie dreszczy, nawet, jeśli miałby to być najbardziej opłacalny zawód świata. To trzeba czuć, trzeba to lubić, chcieć się rozwijać, poszerzać wiadomości, pragnąć być najlepszą. Stanowi to absolutną podstawę, aby każda z pań była w pełni zadowolona wychodząc z salonu. Tak naprawdę stylizacja paznokci nie jest wcale tak łatwym zadaniem, jakby mogło się wydawać. Często zdarza się tak, że kobiety chcąc zarobku, decydują się na weekendowe kursy, po których zaczynają pracę. Absolutnie nie na tym to polega. Trzeba bowiem najpierw zdobyć wiedzę, uzyskać doświadczenie, postawić na na konkretną jakość usług, by dopiero potem móc pracować na swój rachunek i budować swoją markę. Jeśli na samym początku nie będziemy w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości świadczonych usług, na pewno nie uda nam się utrzymać na rynku zbyt długo. Wszystko wydaje się być jasne. Postawiliśmy na kurs, zdobyliśmy doświadczenie, mamy za sobą kilka próbnie wykonanych prac. Możemy działać. Pierwsze klientki, zadowolone osoby, pozytywne opinie. I to już wystarczy? Oczywiście, że nie. Wiadomo, iż z każdą nową klientką zyskuje się kolejne doświadczenie i jest się o krok wyżej, niż wczoraj. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że w tym zawodzie ciągłe podnoszenie swoich umiejętności i doszlifowywanie ich, to jak najbardziej rzecz nadrzędna, na jakiej każdy powinien w pełni się skupić.

Zobacz więcej:

Najwyższa jakość szkoleń

Szkolenia, które są wybierane przez stylistki paznokci, powinny być przede wszystkim na wysokim poziomie. Nie chodzi tutaj przecież tylko o to, aby otrzymać kolejny dyplom, jaki można powiesić na ścianie. Co ma bowiem ta kartka papieru do umiejętności? One szybko zostają zweryfikowane przez klientki. Szkolenia powinny posiadać zarówno część teoretyczną, jak również i praktyczną. Taka stylizacja paznokci to jedno, ale stylista powinna mieć informację na temat budowy paznokcia, dbania o jego higienę i odpowiednią pielęgnację. Im większą ma wiedzę, tym lepiej w tym zawodzie jest w stanie się odnaleźć. A jeśli w grę wchodzi wiedza praktyczna, ta powinna być przeprowadzana przez prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie. Nie chodzi bowiem jedynie o odbycie szkoleń, ale o wyciągnięcie z nich ważnych informacji, a takie są w stanie przekazać tylko i wyłącznie doświadczone, pełne wiedzy i umiejętności osoby szkolące. A jak długo trwają poszczególne kursy? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czego kurs dotyczy. Jeśli na przykład chodzi o kurs paznokci metodą żelową, taki nie powinien trwać krócej, niż 12 – 14 godzin. W trakcie takich kursów, przyszła stylista musi poznać zasady przygotowania stanowiska pracy, podstawy zabiegu stylizacji, jak należy aplikować żel i wymodelować paznokieć. Kursy manicure hybrydowego nie mają aż tak dużej palety wiedzy do przekazania, dlatego w ich przypadku wystarczy 6 – 8 godzin. Każdy więc kurs jest zupełnie inny. Aby stylizacja paznokci zapewniła klientce pełne zadowolenie i satysfakcję, z pewnością kluczowe znaczenie ma wybór jak najlepszej w tej kwestii stylistki.